Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Wr 2495/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-11-08

w Głogówku, Skorogoszczy i Wrocławiu oraz Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej. Darowiznę produktów przekazanych wymienionym wyżej instytucjom, Spółka wykazała...
, - na rzecz Domu Dziecka w Skorogoszczy o wartości 1.808,35 zł, - na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej o wartości 7.233,41 zł, Według Spółki wskazane darowizny...

FSK 1639/04 - Wyrok NSA z 2005-04-07

fundacji 'B.' jako cel działalności nie została wymieniona ani działalność oświatowa ani pomoc społeczna. Wymienione w par. 7 pkt 3 Statutu jako jeden z celów 'B...
działalności statutowej., Fundacja prowadzi swoją działalność także w oparciu o pomoc społeczną. Powołując się na pisma Ministerstwa Finansów skarżąca podniosła...

I SA/Wr 1751/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-02-06

przepisy ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1993 r., nr 13 poz. 60 z pózn. zmianami)., Zatem dokonując wszechstronnego rozważenia materiału...
ze środków pomocy społecznej., W 2001 r. prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługiwało osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie...

I SA/Bk 491/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-12-18

skutek między innymi w postaci zajęcia komorniczego oraz konieczności skorzystania z pomocy społecznej., Do podania i skarżący dołączył zawiadomienie Komendy Miejskiej...
Policji o wszczęciu dochodzenia, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności, decyzje w sprawie przyznania pomocy społecznej oraz swój PIT-11 za 2018 r., Naczelnik Urzędu...

III SA 1968/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-10

ani działalność oświatowa ani pomoc społeczna. Wymienione w § 7 pkt 3 Statutu jako jeden z celów B. , rozszerzanie wiedzy o organizacjach pozarządowych w Polsce i za granicą...
w sposób analizujący całość działalność statutowej., Fundacja prowadzi swoją działalność także w oparciu o pomoc społeczną. Powołując się na pisma Ministerstwa Finansów Skarżąca...

FSK 2320/04 - Wyrok NSA z 2005-04-12

oraz otrzymuje pomoc materialną z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, niemniej jednak choć sytuacja ta była trudna nie miała charakteru wyjątkowego. Powołane...
A. Z., która utrzymywała się z renty w wysokości 370 zł oraz korzystała z pomocy społecznej. Sąd zwrócił uwagę, że pomoc ta jest instytucją polityki społecznej państwa mającą...

I SA/Wr 4520/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-07-23

do Zespołu Szkół [...] w K. oraz dostawie wyposażenia w meble, firany, zasłony do Domu Pomocy Społecznej w S., zaniżyła podatek należny o kwotę 68.375,00 zł za miesiąc grudzień...
[...] w K. i wyposażenia w meble, firany, karnisze itp. dla Domu Pomocy Społecznej w S. Sprzęt i wyposażenie nie stanowiło materiału związanego trwale z budynkami. Wobec...

SA/Sz 738/02 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-04-01

dochodów, z tego tytułu. Wnioskodawca nie prowadzi także działalności pozarolniczej, nie korzysta z pomocy społecznej, zasiłków z urzędu pracy, niedostępnych z powodu posiadania...
. Wnioskodawca ma [...] lata, nie posiada stałego źródła dochodów i oszczędności, nie korzysta z pomocy społecznej i innych świadczeń publicznych, nie może wykorzystać posiadanych...

SA/Sz 2951/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-08-05

z dnia [...] r. wyraził negatywne stanowisko w sprawie zgłoszonych zarzutów, potwierdzając zasadność egzekwowania nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w trybie...
nie stanowią jednak przepisy ustawy z dnia 29.11.1990 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.), bowiem z art. 40 § 1 tej ustawy wynika...

SA/Sz 738/02 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-09-13

z pomocy społecznej, zasiłków z urzędu pracy, niedostępnych z powodu posiadania nieruchomości, a także nie posiada zdolności kredytowej, jest wpisany do rejestru dłużników...
, nie należy on do osób zamożnych. Wnioskodawca ma 62 lata, nie posiada stałego źródła dochodów i oszczędności, nie korzysta z pomocy społecznej i innych świadczeń publicznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   44