Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

III SA/Lu 62/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-03-08

w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, a także czy w związku z wykazywanym brakiem dochodów skarżący korzysta z pomocy społecznej. Brak było również danych odnośnie...
bez prawa do zasiłku oraz czy otrzymuje pomoc ze środków pomocy społecznej; oświadczenia wskazującego rodzaj i wysokość wydatków ponoszonych na utrzymanie konieczne...

II SAB/Wa 625/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-03

do pracy, korzysta z pomocy ośrodka pomocy społecznej. Oświadczył, że utrzymuje się z emerytury w wysokości 1.022,62 zł netto oraz otrzymuje dodatek pielęgnacyjny...
za 2015 r., kserokopię zaświadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia [...] czerwca 2016 r., Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:, Zgodnie z art. 245...

I SA/Lu 1242/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-06-06

, potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie decyzji z dnia 31 stycznia 2013 r. o przyznaniu pomocy społecznej w formie zakupu posiłków i w postaci świadczenia pieniężnego...
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W przekonaniu skarżącej, organ nie uzasadnił też swojego stwierdzenia, że brak zawieszenia działalności gospodarczej w związku z ciężką...

VI SA/Wa 884/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-17

. zaświadczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G., z którego wynika, że siedmioosobowa rodzina skarżącego znajduje się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niskich...
dochodów i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

VI SA/Wa 885/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-17

. zaświadczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G., z którego wynika, że siedmioosobowa rodzina skarżącego znajduje się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niskich...
dochodów i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

VI SA/Wa 886/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-17

. zaświadczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G., z którego wynika, że siedmioosobowa rodzina skarżącego znajduje się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niskich...
dochodów i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

VI SA/Wa 886/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-21

w kwocie 2.900 zł brutto (tj. 2.092,19 zł netto) oraz świadczenia z tytułu pomocy społecznej w łącznej kwocie 500 zł (zaświadczenie pracodawcy skarżącego z dnia [...] maja...
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. z dnia [...] kwietnia 2013 r. [...]). Najstarsze dziecko skarżącego - 19-letni syn jest zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa...

VI SA/Wa 885/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-21

w kwocie 2.900 zł brutto (tj. 2.092,19 zł netto) oraz świadczenia z tytułu pomocy społecznej w łącznej kwocie 500 zł (zaświadczenie pracodawcy skarżącego z dnia [...] maja...
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. z dnia [...] kwietnia 2013 r. [...]). Najstarsze dziecko skarżącego - 19-letni syn jest zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa...

VI SA/Wa 884/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-21

w kwocie 2.900 zł brutto (tj. 2.092,19 zł netto) oraz świadczenia z tytułu pomocy społecznej w łącznej kwocie 500 zł (zaświadczenie pracodawcy skarżącego z dnia [...] maja...
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. z dnia [...] kwietnia 2013 r. [...]). Najstarsze dziecko skarżącego - 19-letni syn jest zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa...

III SA/Lu 306/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-07

się z zasiłku z pomocy społecznej w kwocie [...] zł. Skarżący zamieszkuje w mieszkaniu należącym do byłej żony, za który opłaca czynsz i media (oświadczenie z dnia 30...
miesięcznie). Łączny miesięczny dochód skarżącego z pomocy społecznej i nieruchomości rolnej wynosi zatem [...] zł. Dochód ten skarżący przeznacza na opłacenie czynszu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100