Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

IV SA/Wa 2733/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-04

pomocy społecznej otrzymując zasiłek w wysokości 530 zł. W okresie wstrzymania zasiłku wnioskodawca żył dzięki pomocy osób bliskich, które pożyczały mu pieniądze. Opłaty...
przedmiotowy wniosek skarżący nadesłał szereg dokumentów źródłowych obrazujących jego aktualną sytuację materialną, w tym decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P...

IV SA/Wa 1168/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-12

lub członkowie jego rodziny otrzymują świadczenia z pomocy społecznej, a jeżeli tak to jakie i w jakiej wysokości,, 2) oświadczenia jaki skarżący ma tytuł prawny do lokalu...
twierdzić, że jedyny dochód rodziny pochodzi z prac dorywczych i jednocześnie nie ujawniać jego wysokości. Co więcej, skarżący oświadczył, że nie korzysta z pomocy społecznej...

II OZ 677/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-08

985,00 zł to subwencje związane z utrzymaniem oświaty i udzielaniem pomocy społecznej. Dochody własne gminy to 1 904 142,51 zł, z czego kwota 1 741 122,00 zł...
jest przeznaczona na oświatę i pomoc społeczną. Ponadto, w 2011 r. gmina przeznaczyła 719 671,50 zł na spłatę zobowiązań (kredytów). Kwoty 461 420,43 zł oraz środki z rezerwy...

III SA/Łd 52/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-17

fizycznej na urzędowym formularzu 'PPF'., W uzasadnieniu wniosku wskazał, że utrzymuje się z zasiłku wypłacanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 338 zł...
, w tym kwotę osiąganego dochodu i niezbędnych wydatków. Jedyne dochody w gospodarstwie domowym skarżącego stanowi zasiłek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 338...

IV SA/Wa 1044/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-10

. zobowiązany został ponadto do złożenia wyjaśnienia, czy korzysta ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej bądź innych świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego., P. K...
mogą liczyć osoby posiadające tzw. zdolność kredytową. Zauważyć trzeba, że wnioskodawca podał, że nie korzysta z pomocy społecznej. Tymczasem, jeżeli sytuacja rodziny byłaby...

IV SA/Wa 1504/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

, tj. nie przekazywał dodatkowych informacji dla dyrektorów placówek opiekuńczych, żłobków, przedszkoli, placówek pomocy społecznej o wskazanym ograniczeniu długotrwałego...
pomocy społecznej o wskazanym ograniczeniu długotrwałego przebywania podopiecznych na otwartej przestrzeni w celu uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń...

IV SA/Wa 286/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-15

. z dnia [...] marca 2009 r. oraz kopię decyzji kierownika właściwego ośrodka pomocy społecznej z dnia [...] kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia prawa do zasiłku...
. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi T. K. PHU K. na decyzję...

IV SA/Wa 1966/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-30

-rentowego określającej aktualną wysokość świadczenia), oświadczenia wyjaśniającego, czy skarżący otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej, a jeżeli tak to jakie i ewentualnie...
uzyskiwanych dochodów z pracy dorywczej, korzystania lub niekorzystania z pomocy społecznej. Historia rachunku bankowego, do złożenia której został zobowiązany, pozwoliłaby...

VIII SAB/Wa 1/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-10

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. z dnia [...] stycznia 2009 r. przyznającą skarżącemu zasiłek okresowy z powodu bezrobocia w wysokości [...] zł miesięcznie...
W. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi W. K. na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora...

IV SA/Wa 1216/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-20

organizacyjnej gminy realizującej zadania pomocy społecznej;, c) wyciągów z posiadanych przez skarżącego rachunków bankowych z okresu ostatnich sześciu miesięcy...
jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadania pomocy społecznej. Twierdzenia skarżącego nie mogą natomiast stanowić podstawy do ustalenia rzeczywistej sytuacji rodzinnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   19