Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

II SA/Gl 53/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-03

zakupu opału wynosi około 4000 zł rocznie Do druku dołączono zaświadczenie wystawione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w S. z dnia [...] r., z treści...
którego wynika, że rodzina J. P. korzysta ze wsparcia pomocy społecznej, a jej miesięczny dochód kształtuje się na poziomie około 2.888,76 zł netto miesięcznie., Rozpoznając...

III SA/Kr 916/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-10-25

żywnościowe z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki rodziny przedstawiają się następująco: zakup żywności 1.400 zł miesięcznie, prąd 150 zł, gaz 100 zł, telefon 100...
września 2017 r. (saldo 781,63 zł), zaświadczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 6 lipca 2017 r. o korzystaniu przez żonę skarżącego z pomocy Ośrodka w formie...

II SA/Ke 139/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-03-08

i trzyletnią wnuczką. Cała rodzina utrzymuje się z renty chorobowej skarżącej w wysokości 492 zł miesięcznie i z pomocy społecznej. Wnioskodawczyni nie wykazała żadnego...
z pomocy społecznej, zadłużenie oraz posiadanie jedynie udziału w nieruchomości, uznano, że nie jest ona w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku...

II SA/Ke 139/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-03-24

w rodzinie, korzystanie z pomocy społecznej, zadłużenie oraz posiadanie jedynie udziału w nieruchomości, skarżącego, przede wszystkim, niski dochód przypadający na sześć...
gospodarstwo domowe wspólnie z dorosłą córką i trzyletnią wnuczką. Cała rodzina utrzymuje się z renty chorobowej skarżącej w wysokości 492 zł miesięcznie i z pomocy...

II SA/Ke 824/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-12-19

i 15 lat. Skarżący stwierdził, że oboje z żona są schorowani, nie mają sił ani sprzętu aby prowadzić gospodarstwo rolne, utrzymują się z zasiłków z pomocy społecznej...
pod uwagę przedstawioną wyżej sytuację skarżącego, a zwłaszcza utrzymywanie się z zasiłków z pomocy społecznej, zły stan zdrowia uniemożliwiający prowadzenie gospodarstwa...

IV SA/Wa 543/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-13

, czy skarżąca otrzymuje jakąkolwiek pomoc socjalną (jeśli tak, należy nadesłać zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej)., W odpowiedzi na wezwanie skarżąca...
4570,15 zł;, - zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. z dnia [...] listopada 2016 r., że skarżąca wraz z bratem nie korzystali z żadnych form pomocy...

II SA/Ol 351/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-06-29

około 3600 zł za sprawę '[...]' (...)'. Dochody (netto) to: renta skarżącej - 909,05 zł, emerytura skarżącego - 1250 zł, pomoc społeczna na maj i czerwiec 2018 r. - 140...
. Skarżący jest inwalidą 'znacznego stopnia kilku chorób'. Od roku nie wychodzi z domu. Niebawem skończy '[...]' lata. Jego emerytura wynosi 1250 zł. Pomoc społeczna...

II SA/Ol 351/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-06-29

około 3600 zł za sprawę '[...]' (...)'. Dochody (netto) to: renta skarżącej - 909,05 zł, emerytura skarżącego - 1250 zł, pomoc społeczna na maj i czerwiec 2018 r. - 140...
. Skarżący jest inwalidą 'znacznego stopnia kilku chorób'. Od roku nie wychodzi z domu. Niebawem skończy '[...]' lata. Jego emerytura wynosi 1250 zł. Pomoc społeczna...

II SA/Ol 351/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-07-23

w kwocie 1250 zł. Podali, że z pomocy społecznej otrzymali świadczenie pieniężne na żywność w kwocie 140 zł, na obuwie w kwocie 100 zł, dofinansowanie do rachunku za gaz...
spójnie oświadczeń o stanie rodzinnym, majątku i dochodach., Z urzędu wiadomym jest Sądowi, że skarżący korzystają z wsparcia pomocy społecznej. Okoliczność ta uzasadnia...

II SA/Ol 351/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-07-23

skarżącego w kwocie 1250 zł. Podali, że z pomocy społecznej otrzymali świadczenie pieniężne na żywność w kwocie 140 zł, na obuwie w kwocie 100 zł, dofinansowanie do rachunku...
spójnie oświadczeń o stanie rodzinnym, majątku i dochodach., Z urzędu wiadomym jest Sądowi, że skarżący korzystają z wsparcia pomocy społecznej. Okoliczność ta uzasadnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   19