Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

IV SA/Po 352/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-14

pkt 1 i 2 tej ustawy. Skarżący podkreślał, że w jego ocenie organ nie wykazał, że budynek posiada wartość historyczną, której zachowanie leżałoby w interesie społecznym...
, których zachowanie miałoby leżeć w interesie społecznym - a tym samym powinien być w dalszym ciągu kwalifikowany jako zabytek., W dalszej części skarżący wskazał, że kluczowa...

II OSK 173/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

trwałe połączenie z gruntem za pomocą fundamentu. Sam żuraw KONE jest funkcjonalnie związany z fundamentem. Zaakceptował stanowisko w tym zakresie wyrażone w opinii z 2...
Środkowo-wschodniej i prowadzących do budowy suwerennego i demokratycznego państwa polskiego. Ich zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość...

II OSK 96/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

do budowy suwerennego i demokratycznego państwa polskiego. Ich zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną. Organ wyspecjalizowany...
interesu skarżącej spółki i nie wyważono go z interesem społecznym. Skarżąca podkreśliła, że posługiwanie się przez ustawodawcę nieostrymi pojęciami takimi jak np. 'zabytek...

II OSK 254/15 - Wyrok NSA z 2016-11-09

i Europie Środkowo-wschodniej i prowadzących do budowy suwerennego i demokratycznego państwa polskiego. Ich zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną...
i nie wyważono go z interesem społecznym. Skarżąca podkreśliła, że posługiwanie się przez ustawodawcę nieostrymi pojęciami takimi jak np. 'zabytek' nie usprawiedliwia...

IV SA/Wr 131/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-06

ust. 1 u.o.z.o.z. nie jest wyraźnie określona. Zakresy te są bowiem wyznaczone za pomocą zwrotów niedookreślonych, takich jak: 'nieodpowiedni stan zachowania zabytku...
i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową...

II SA/Gd 218/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-14

człowieka lub jest związany z jego działalnością, stanowi świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia i jego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość...
zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową., Zdaniem Sądu, w niniejszej sprawie organ...