Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej X

III SA/Kr 1189/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-19

za posiadaną kartę kredytową na 1199,21 zł (dowód: kopie monitów i wezwań)., Jak powiada nie korzysta z pomocy społecznej ani innych osób. Jedynie Gmina umorzyła mu niezapłacony...
w sporządzonym na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata oświadczył...

II SAB/Kr 137/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-24

Adwokacka powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa...
społecznym, a dodatkowo ich ujawnienie może zagrażać interesom adwokata będącego przedmiotem wniosku skarżącego., Nadto zgodnie z art. 10 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679...