Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

IV SAB/Wa 53/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-11

pomocy społecznej., Rozpoznając wniosek skarżącego należy stwierdzić, że zasługuje on na uwzględnienie., Zasadą postępowania sądowoadministracyjnego jest, stosownie do art...
codziennego korzysta z pomocy miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Zauważyć należy, że pomoc społeczna przyznawana jest podmiotom z tytułu trudnej sytuacji materialnej...

II SO/Ol 22/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-08

, nie otrzymuje również innych świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy w B. ani świadczeń z pomocy społecznej. Zaznaczył, że nie posiada oszczędności ani przedmiotów wartościowych...
społecznej i jako zarejestrowany bezrobotny, nie mógł jej uzyskać, nie korzystał również, z pomocy członków rodziny i osób trzecich, gdyż nie prowadzi z nimi wspólnego...

II SO/Ol 22/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

stażowe i inne. Nie otrzymuje pomocy finansowej z ośrodka pomocy społecznej. Nie pobiera również pożytków z tytułu posiadania nieruchomości rolnej, która nie jest źródłem...
pieniężnej/rzeczowej ośrodka pomocy społecznej, jakichkolwiek innych instytucji, osób trzecich lub członków rodziny. W związku z tym, że na ocenę sytuacji finansowej strony...

II SA/Ol 950/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-04-18

również innych świadczeń z urzędu pracy ani świadczeń z pomocy społecznej. Zaznaczył, że nie posiada oszczędności ani przedmiotów wartościowych. Środki finansowe...
się o świadczenia z pomocy społecznej, nie uzyskuje żadnego dochodu. Wnioskodawca wykazał też, że jest właścicielem mieszkania o pow. '[...]' i nieruchomości rolnej o pow...

II SAB/Ol 167/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-27

korzystają z pomocy społecznej. W tych okolicznościach Sąd uznał, że skarżący nie posiada środków majątkowych umożliwiających poniesienie jakichkolwiek kosztów...
informacji publicznej (wniosek z dnia 18 czerwca 2014 r.) postanawia przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych...

II SAB/Ol 92/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-04-05

bezrobotną, bez prawa do zasiłku, nie ubiegał się, o świadczenia z pomocy społecznej i nie uzyskuje żadnego dochodu. Wnioskodawca wykazał też, że jest właścicielem...
niejawnym wniosku A. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A. Z. na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego...

II SAB/Rz 55/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-07-19

, których nie reguluje. Żona skarżącego jest osobą długotrwale bezrobotną, utrzymuje się z pobieranego zasiłku z pomocy społecznej w kwocie 324 zł. Do wniosku załączono zaświadczenie...
I. zwolnić skarżącego od uiszczenia kosztów sądowych powyżej kwoty 10.00 (słownie: dziesięć) złotych, II. w pozostałej części odmówić przyznania prawa pomocy. Sygn. II SAB...

II SAB/Rz 54/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-07-19

, których nie reguluje. Żona skarżącego jest osobą długotrwale bezrobotną, utrzymuje się z pobieranego zasiłku z pomocy społecznej w kwocie 324 zł. Do wniosku załączono zaświadczenie...
I. zwolnić skarżącego od uiszczenia kosztów sądowych powyżej kwoty 10.00 (słownie: dziesięć) złotych, II. w pozostałej części odmówić przyznania prawa pomocy. Sygn. II SAB...

IV SO/Wr 6/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-15

niejawnym sprzeciwu od postanowienia starszego referendarza sądowego z dnia 13 kwietnia 2018 r. sygn. akt IV SO/Wr 6/18 o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie...
zaskarżone postanowienie referendarza sądowego i przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Pismem z dnia 19 lutego...

II SO/Gd 14/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-08-23

nałożonych obowiązków, zapłata bowiem za nie pochodzi ze środków Skarbu Państwa. Nie bez znaczenia pozostaje funkcja społeczna, gdyż uprawniony do pomocy prawnej z urzędu...
wniosku radcy prawnego J. W. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie wniosku A. K. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi...
1   Następne >   +2   +5   8