Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

II SAB/Po 63/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-17

wnioskodawczyni załączyła kopię decyzji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] dnia 2011r. i [...] września 2011r., Zgodnie z dyspozycją art. 246 §1 pkt 1 ustawy z dnia...
się z pomocy społecznej, której wysokość nie pozwala nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb koniecznego bieżącego utrzymania. Ograniczone są zatem jej możliwości...

II SA/Po 329/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-14

pomocy w całości. Wnioskodawczyni utrzymuje się tylko z pomocy społecznej, której wysokość nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb koniecznego bieżącego utrzymania...
. wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi G. L. w przedmiocie niewykonania wyroku postanawia 1. zwolnić G. L. od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla G. L. radcę...

II SA/Po 80/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-03-28

238,50 zł., nie posiada żadnych innych dochodów. Do wniosku o prawo pomocy wnioskodawczyni załączyła kopię decyzji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] lutego...
utrzymuje się tylko z pomocy społecznej, której wysokość nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb koniecznego bieżącego utrzymania., Wnioskodawczyni...

II SA/Po 110/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-02-20

dochodów. Do wniosku o prawo pomocy wnioskodawczyni załączyła kopię decyzji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] września 2011r. Nadto z przedłożonej kopii...
. wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi G. L. na decyzję Dyrektora Szkoły Podstawowej z dnia [...] listopada 2011r. Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia...

II SO/Wa 55/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-21

o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej, wyciągi z konta bankowego matki za okres od [...] sierpnia 2014 r. do [...] października 2014 r. oraz kserokopie...
rodziców, gospodarstwo domowe składa się z sześciu osób w tym czwórki niepracujących dzieci. Rodzina korzysta z pomocy ośrodka pomocy społecznej. Średnio na osobę w rodzinie...

II SA/Po 384/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-09

oświadczyła, że nadal utrzymuje się z pomocy społecznej i nie ma możliwości wyznaczenia prawnika z wyboru. Oświadczyła, że samodzielnie prowadzi swoje gospodarstwo domowe...
wynika, że sytuacja skarżącej pozwala na przyznanie prawa pomocy w niniejszej sprawie w całości. Utrzymuje się z pomocy społecznej, a wysokość aktualnego dochodu znajduje...

II SA/Ke 370/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-05-11

zgłoszeniem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratora i Sądu'. A. B. zaakcentowała, że wraz z córką oczekiwały właściwej diagnozy i leczenia urazu stanu kolanowego...
poinformowano organ pomocy społecznej, rozpowszechniając tym samym - w sposób wybiórczy i niezgody z prawem - historię choroby córki, zgody i sprzeciw do świadczeń, świadomie...

IV SAB/Gl 103/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-12-03

;, - wyjaśnienie czy wnioskodawca korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej i udokumentowanie wsparcia uzyskiwanego z tego tytułu, natomiast w przypadku korzystania z pomocy osób...
pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych postanawia: oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy; W treści skargi z dnia [...] K.Z. wniósł o zwolnienie...

IV SAB/Gl 104/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-12-03

;, - wyjaśnienie czy wnioskodawca korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej i udokumentowanie wsparcia uzyskiwanego z tego tytułu, natomiast w przypadku korzystania z pomocy osób...
pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych postanawia: oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy; W treści skargi z dnia [...] K.Z. wniósł o zwolnienie...

IV SAB/Gl 119/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-12-17

przedłożyć stosowne dokumenty źródłowe potwierdzające tą okoliczność;, - wyjaśnienie czy wnioskodawca korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej i udokumentowanie wsparcia...
, iż pozostaje aktualnie bez dochodów. Nie wyjaśnił także, czy korzysta z pomocy społecznej ani nie podał żadnych bliższych informacji o charakterze i rozmiarze zadłużenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   15