Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy X

IV SO/Gl 43/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-15

raz jeszcze podniósł, że nie uzyskuje żadnych dochodów dodając, iż właściwy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odmawia udzielenia mu stosowanego wsparcia., Ponieważ oświadczenia...
z pomocy społecznej, należy przedłożyć kopie decyzji administracyjnych o przyznaniu tych świadczeń, wydanych w okresie ostatnich trzech miesięcy lub aktualnie...

II SA/Ke 193/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-04-30

zasiłków z pomocy społecznej (sygn. akt II Ke 128/10 i II SA/Ke 137/10). Z dokumentów w znajdujących się w aktach tych spraw wynika, że skarżący jest bezdzietnym...
i okresowy z ośrodka pomocy społecznej. Skarżący oświadczył w postępowaniu administracyjnym, że otrzymuje żywność i środki czystości od znajomych, którym pomaga w edukacji...

III SA/Łd 534/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-11-29

Powiatowego Urzędu Pracy w P. w przedmiocie wydania zaświadczenia o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne postanawia przyznać skarżącemu Z. S. prawo pomocy...
sądowych i ustanowienie adwokata. Wskazał, że utrzymuje się z zasiłku z pomocy społecznej, którego wysokość wynosi ok. 318 zł. Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku...

IV SAB/Wr 31/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-03

2009 r. nie posiada on prawa do zasiłku dla bezrobotnych i od wielu lat objęty jest pomocą finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W., Postanowieniem z dnia 20...
Pomocy Społecznej, świadczą o wystąpieniu w sprawie obiektywnego braku możliwości ponoszenia kosztów postępowania sądowego (zastępstwa procesowego) i przemawiają...

IV SAB/Wr 30/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-01

Pomocy Społecznej we W., Postanowieniem z dnia 18 listopada 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę Z. R. na bezczynność Dyrektora Powiatowego...
, oraz jego sytuacja materialna, uzasadniająca udzielanie wsparcia z przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, świadczą o wystąpieniu w sprawie obiektywnego braku możliwości ponoszenia...

III SAB/Łd 25/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-13

. Wyjaśnił, iż utrzymuje się z zasiłku stałego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 324 zł. Zgodnie z przekazanym oświadczeniem nie posiada własnego domu...
z oświadczeniem utrzymuje się z zasiłku stałego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 324 zł, nie uzyskuje ponadto żadnych dochodów, nie posiada ponadto żadnych...

II SAB/Po 56/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-16

, oszczędności, czy wartościowych ruchomości. Nie uzyskuje żadnego stałego dochodu. Oświadczył, że aktualnie nie korzysta z pomocy ośrodka pomocy społecznej, nie otrzymuje...
. wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi A. K. na bezczynność Powiatowego Urzędu Pracy w przedmiocie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej...

II SA/Bk 617/21 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2021-09-28

w wersji real. Podał także, że w styczniu 2018 r. złożył wniosek o przyznanie zasiłku okresowego z tytułu prowadzenia inwestycji do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej...
. Dalej, jak wyjaśnił, wniósł skargę do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w C. przedmiocie przyznania zasiłku wyrażając niezadowolenie z takiego załatwienia sprawy...

II SO/Bk 7/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-04-18

wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata sprawy ze skargi K. M. na bezczynność Powiatowego Urzędu Pracy w Z. w przedmiocie zwrotu...
kosztów przejazdu na studia podyplomowe p o s t a n a w i a przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. K. M. wniósł o przyznanie prawa...

II SA/Bd 954/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-12

socjalnego, zwanego dalej 'programem', w uzgodnieniu z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby. Uczestnikiem takiego...
roku sprawy ze skargi H. P. na decyzję Dyrektora Centrum Integracji Społecznej im. J. K. w B. z dnia [...]sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie zaprzestania realizacji...
1   Następne >   +2   6