Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego X

II SA/Bd 228/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-06-01

[...] Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w [...] z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie przyznania pomocy na rzecz dywersyfikacji gospodarstwa rolnego oddala...
skargę. W dniu 24 listopada 2009 r. do Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w B. (ARROT w B.) wpłynął wniosek skarżącej J. P. o przyznanie pomocy na rzecz...