Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych X

II SA/Go 675/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-05

dla interesu społecznego oraz przedstawienia umocowania prawnego do działania w interesie reprezentowanego podmiotu przez osobę wnoszącą wniosek i przesłanie aktualnego...
szczególnie istotny interes społeczny przemawiający za jej udostępnieniem. Skoro Stowarzyszenie na wezwanie organu nie wykazało powyższego interesu, w oparciu o art.16...