Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

I OW 121/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-21

Miasta W. a Prezydentem Miasta K. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o udzielenie świadczeń z zakresu pomocy społecznej A. K. postanawia...
przed sądami administracyjnymi ( Dz. U Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 22 § i pkt 2 k.p.a., Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy T. w W., działając...

I OW 71/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

Miasta W. a Prezydentem Miasta C. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej skierowania T. L. do domu pomocy społecznej postanawia: wskazać...
Prezydenta Miasta C. jako organ właściwy w sprawie przeniesienia T. L. do innego domu pomocy społecznej. Pismem z dnia 5 lipca 2007 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej...

I OW 78/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta B.-B. a Prezydentem Miasta M. w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej...
oraz decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wobec małoletniej M. K. postanawia wskazać Prezydenta Miasta M. jako organ właściwy do załatwienia...

I OSK 1420/15 - Wyrok NSA z 2015-10-27

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2015 r. sygn. akt IV SAB/Wr 288/14 w sprawie...
ze skargi K. S. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego 1. uchyla...

I OW 73/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Kamil Wertyński, po rozpoznaniu w dniu 3 października 2008r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...
w U. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w U. a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie wskazania organu właściwego...

I OW 67/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

Miasta R. a Burmistrzem M. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku L. S. o umieszczenie w domu pomocy społecznej postanawia: wskazać Prezydenta Miasta...
R. jako organ właściwy do rozpatrzenia sprawy z wniosku L. S. o umieszczenie w domu pomocy społecznej. Wnioskiem z dnia 5 lipca 2007 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej...

I OW 68/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Kamil Wertyński, po rozpoznaniu w dniu 3 października 2008 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś...
. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ś. a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku...

IV SAB/Wr 354/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-26

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie przyznania pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego I. zobowiązuje Dyrektora...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. do rozpoznania wniosku skarżącej z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego...

I OW 94/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2007r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. o rozstrzygnięcie sporu...
o właściwość pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w B. a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w N. w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji...

I OW 163/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-07

W sprawie dotyczącej skierowania do domu pomocy społecznej właściwą do jej rozstrzygnięcia będzie zawsze gmina miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej w dniu...
jej kierowania do domu pomocy społecznej /art. 59 ust. 1 w zw. z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz.U nr 64 poz. 593 ze zm./. Naczelny Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   100