Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Służby Więziennej X

II SAB/Ol 54/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-09

jego możliwości finansowe. Podał, że jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie otrzymuje również innych świadczeń z urzędu pracy ani świadczeń z pomocy społecznej...
. Wyjaśnił też, że nie miał potrzeby korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej i jako zarejestrowany bezrobotny, nie mógł jej uzyskać, nie korzystał również, z pomocy członków...

II SA/Ol 19/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-09

bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie otrzymuje również innych świadczeń z urzędu pracy, ani świadczeń z pomocy społecznej. Zaznaczył, że nie posiada oszczędności ani przedmiotów...
. Wyjaśnił też, że nie miał potrzeby korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej i jako zarejestrowany bezrobotny, nie mógł jej uzyskać, nie korzystał również, z pomocy...

II SA/Ol 652/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-08

również innych świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy w B. ani świadczeń z pomocy społecznej. Zaznaczył, że nie posiada oszczędności ani przedmiotów wartościowych. Środki...
z wynagrodzenia za pracę, zasiłków dla bezrobotnych, i oszczędności. Wyjaśnił też, że nie miał potrzeby korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej i jako zarejestrowany bezrobotny...

II SAB/Ol 54/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

z ośrodka pomocy społecznej. Nie pobiera również pożytków z tytułu posiadania nieruchomości rolnej, która nie jest źródłem jego finansowego utrzymania. Utrzymuje...
r., w tym m.in. z tytułu prac dorywczych, a ponadto wysokości i rodzaju otrzymanej w tym okresie pomocy pieniężnej/rzeczowej ośrodka pomocy społecznej, jakichkolwiek...

II SA/Ol 652/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

stażowe i inne. Nie otrzymuje pomocy finansowej z ośrodka pomocy społecznej. Nie pobiera również pożytków z tytułu posiadania nieruchomości rolnej, która nie jest źródłem...
/rzeczowej ośrodka pomocy społecznej, jakichkolwiek innych instytucji, osób trzecich lub członków rodziny. W związku z tym, że na ocenę sytuacji finansowej strony ma wpływ...

II SA/Ol 19/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

pomocy społecznej. Nie pobiera również pożytków z tytułu posiadania nieruchomości rolnej, która nie jest źródłem jego finansowego utrzymania. Utrzymuje się z dobrowolnego...
., w tym m.in. z tytułu prac dorywczych, a ponadto wysokości i rodzaju otrzymanej w tym okresie pomocy pieniężnej/rzeczowej ośrodka pomocy społecznej, jakichkolwiek innych...

II SAB/Ol 82/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-04-18

również innych świadczeń z urzędu pracy, ani świadczeń z pomocy społecznej. Zaznaczył, że nie posiada oszczędności ani przedmiotów wartościowych. Środki finansowe na jego koncie...
z tego tytułu, nie ubiegał się też o świadczenia z pomocy społecznej. Nie posiada oszczędności ani przedmiotów wartościowych, a zgromadzone na rachunku bankowym środki finansowe...

II SAB/Ol 35/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-03-27

bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie otrzymuje również innych świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy ani świadczeń z pomocy społecznej. Zaznaczył, że nie posiada oszczędności...
społecznej, nie uzyskuje żadnego dochodu, a źródłem jego utrzymania jest dobrowolna pomoc krewnych i dochód z prac sezonowych. Wnioskodawca wykazał też, że jest właścicielem...

II SA/Ol 524/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-10-07

pomocy. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Wnioskiem z dnia 24 sierpnia 2009 r. A.Z. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie o ustanowienie radcy...
prawnego w celu sporządzenia skargi kasacyjnej od wyroku tego Sądu z dnia 23 czerwca 2009 r. Podał, że jest osobą bezrobotną, nie otrzymuje pomocy z ośrodka pomocy...

II SA/Ol 254/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-03-27

ani świadczeń z pomocy społecznej. Zaznaczył, że nie posiada oszczędności i przedmiotów wartościowych. Nie uzyskuje żadnego dochodu. Zgodnie z oświadczeniem o stanie...
się też o świadczenia z pomocy społecznej. Wnioskodawca wykazał, że jest właścicielem mieszkania o pow. 36 m² i nieruchomości rolnej o pow. 0,59 ha. Nie posiada...
1   Następne >   3