Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa X

II SA/Go 956/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-24

formularzu PPF wniosek K.Ż. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Skarżąca oświadczyła, że działa w interesie społecznym i nie może z własnych...
roku na posiedzeniu niejawnym wniosku K.Ż. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K.Ż. na decyzję Prezesa Agencji...

I SA/Bd 555/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-16

w sprawie materiał dowodowy nie daje podstaw do innego rozstrzygnięcia na tle treści art. 18 ust. 4 ustawy. Przepis ten jednoznacznie wskazuje bowiem, że pomoc do gruntu...
należą. Przypadki takie zdarzają się w praktyce, co budzi społeczny sprzeciw, zwłaszcza gdy zasadniczym celem takiego działania jest uzyskanie wsparcia w postaci płatności...