Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

II SAB/Wa 457/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-21

emerytalnych za miesiąc sierpień 2012 r. rodziców skarżącego, karta informacyjna z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K, decyzja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z dnia...
[...] listopada 2012 r. o przyznaniu żonie skarżącego zasiłków rodzinnych dla dzieci, zaświadczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z dnia [...] września 2012 r...

IV SA/Wa 1979/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-05

z właściwego urzędu pracy potwierdzającego ich status jako osób bezrobotnych, oświadczenia, czy korzystają z pomocy miejskiego ośrodka pomocy społecznej oraz skąd czerpią środki...
. Ponadto wskazali, iż korzystają z pomocy gminnego ośrodka pomocy społecznej., Rozpoznając wniosek skarżących należy stwierdzić, że zasługuje on na uwzględnienie., Zasadą...

V SA/Wa 529/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-13

L. z dnia [...] lipca 2013 r., Zaświadczenie nr [...] Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. z dnia [...] lipca 2013 r., Zaświadczenie Miejsko-Gminnego Ośrodka...
Pomocy Społecznej w O. z dnia [...] sierpnia 2013 r., kopię decyzji Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr [...] z dnia [...] kwietnia 2013 r. oraz kopię decyzji...

VII SA/Wa 814/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-01

się wynagrodzenie uzyskiwane przez wnioskodawcę w wysokości 650,00 złotych brutto oraz zasiłek uzyskiwany przez żonę z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 450,00 złotych...
alimentacyjnym wobec małoletniej córki J. C. w wysokości 500 zł. Konkubina otrzymuje zasiłek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 450 zł., Skarżący wskazał...

V SA/Wa 4860/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-18

, że rodzina od 2012 r. korzysta z pomocy społecznej oraz pomocy socjalnej udzielanej przez organizacje, stowarzyszenia pozarządowe (np. Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta...
o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi M. G. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie...

V SA/Wa 4412/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-14

rodzinnego i zasiłków z pomocy społecznej, które w całości pożytkowane są na wydatki związane z niezbędnym utrzymaniem, a co najmniej ich wysokość nie pozwala na czynienie...
o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. L. na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy...

VII SA/Wa 2380/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-06

z dnia 22 kwietnia 2016 r., uzupełniającym wniosek, T. S. oświadczył, że nie uzyskuje świadczeń z pomocy społecznej, nie korzysta z finansowej pomocy rodziny., Biorąc...
wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi T. S. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie VII SA/Wa 720/14 postanawia: przyznać T. S. prawo pomocy poprzez...

V SA/Wa 2805/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-23

należało, iż skarżący jest osobą bezrobotną z prawem, do zasiłku, zaś jego zona i dwójka dzieci otrzymują świadczenia z pomocy społecznej. Należało ponadto wziąć pod uwagę...
o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi W. M. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia (...) kwietnia 2015 r...

VII SA/Wa 814/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-17

650,00 złotych brutto oraz zasiłek uzyskiwany przez żonę z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 450,00 złotych. Wnioskodawca wskazał, że jest obciążony...
zasiłku z Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej wnioskodawca lub jego konkubina uzyskuje pomoc ze strony rodziny lub innych organizacji społecznych lub państwowych...

VI SA/Wa 375/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-08

następowały bądź z tytułu zasiłku rodzinnego z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 182 zł, bądź z urzędu pracy w kwocie 110 zł. Skarżący podnieśli...
. W. i Z. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi B. W. i Z. W. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   22