Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Aresztu Śledczego X

II SAB/Lu 95/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-07-04

w zakładzie karnym, jest żonaty, posiada trójkę małoletnich dzieci, żona jest bezrobotna bez prawa do zasiłku, otrzymuje zasiłek z pomocy społecznej w miesięcznej kwocie...
z placówki pomocy społecznej. Skarżący nie ma zatem realnych możliwości poniesienia jakichkolwiek kosztów sądowych. Zobowiązanie zaś do ich poniesienia jego rodziny...

II SAB/Ol 33/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-03-27

, nie otrzymuje również innych świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy ani świadczeń z pomocy społecznej. Zaznaczył, że nie posiada oszczędności ani przedmiotów wartościowych. Środki...
dla bezrobotnych, i oszczędności. Wyjaśnił też, że nie miał potrzeby korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej i jako zarejestrowany bezrobotny, nie mógł jej uzyskać...

II SAB/Ol 17/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-03-27

. Podał, że jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie otrzymuje również innych świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy ani świadczeń z pomocy społecznej. Zaznaczył...
, że wydatki te finansował z wynagrodzenia za pracę, zasiłków dla bezrobotnych, i oszczędności. Wyjaśnił też, że nie miał potrzeby korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej...

II SA/Ol 708/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-03-27

również innych świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy w '[...]' ani świadczeń z pomocy społecznej. Zaznaczył, że nie posiada oszczędności ani przedmiotów wartościowych. Środki...
dla bezrobotnych, i oszczędności. Wyjaśnił też, że nie miał potrzeby korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej i jako zarejestrowany bezrobotny, nie mógł jej uzyskać...

II SA/Ol 707/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-09

jego możliwości finansowe. Podał, że jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie otrzymuje również innych świadczeń z urzędu pracy ani świadczeń z pomocy społecznej...
. Wyjaśnił też, że nie miał potrzeby korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej i jako zarejestrowany bezrobotny, nie mógł jej uzyskać, nie korzystał również, z pomocy...

II SA/Ol 713/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-08

finansowe. Podał, że jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie otrzymuje również innych świadczeń z urzędu pracy, ani świadczeń z pomocy społecznej. Zaznaczył...
też, że nie miał potrzeby korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej i jako zarejestrowany bezrobotny, nie mógł jej uzyskać, nie korzystał również, z pomocy członków rodziny...

II SA/Ol 711/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-09

pracy, ani świadczeń z pomocy społecznej. Zaznaczył, że nie posiada oszczędności ani przedmiotów wartościowych. Środki finansowe na jego koncie w kwocie 1.286,64 zł...
dla bezrobotnych i oszczędności. Wyjaśnił też, że nie miał potrzeby korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej i jako zarejestrowany bezrobotny, nie mógł jej uzyskać...

II SA/Ol 702/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-14

, i oszczędności. Wyjaśnił też, że nie miał potrzeby korzystania ze świadczeń, z pomocy społecznej i jako zarejestrowany bezrobotny, nie mógł jej uzyskać, nie korzystał...
domowe. Jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku, ponadto nie otrzymuje innych świadczeń z tego tytułu, nie ubiegał się też o świadczenia z pomocy społecznej. Utrzymuje...

II SA/Ol 710/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-08

bez prawa do zasiłku, nie otrzymuje również innych świadczeń z urzędu pracy, ani świadczeń z pomocy społecznej. Zaznaczył, że nie posiada oszczędności ani przedmiotów...
społecznej i jako zarejestrowany bezrobotny, nie mógł jej uzyskać, nie korzystał również, z pomocy członków rodziny i osób trzecich, gdyż nie prowadzi z nimi wspólnego...

II SA/Ol 705/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-09

jego możliwości finansowe. Podał, że jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie otrzymuje również innych świadczeń z urzędu pracy ani świadczeń z pomocy społecznej...
. Wyjaśnił też, że nie miał potrzeby korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej i jako zarejestrowany bezrobotny, nie mógł jej uzyskać, nie korzystał również, z pomocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   12