Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Archiwum Państwowego X

II SA/Wa 1246/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-15

skarżącego - sytuacji materialnej, nie korzysta on z pomocy społecznej i nie jest również zarejestrowany jako osoba bezrobotna, bowiem jak twierdzi pełni funkcję członka zarządu...
wniosku C. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi C. P. na postanowienie Naczelnego Dyrektora...

I OSK 2272/15 - Wyrok NSA z 2016-02-17

gospodarczego i społecznego rozwoju Polski (§ 6 ust. 1 lit. a);, 2) Fundacja realizuje swe cele poprzez m.in. wdrażanie lub wspieranie wdrażania programów pomocy...
jednostek organizacyjnych oraz o jego stosunkach z innymi państwami, o rozwoju życia społecznego i gospodarczego, o działalności organizacji o charakterze politycznym...

II SA/Wa 1236/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-06

(spr.) Protokolant specjalista Wiesława Jesiotr po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 października 2021 r. sprawy ze skargi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R...
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 e zm.), zwanej dalej k.p.a., po rozpoznaniu wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział...