Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Wojskowa Komisja Lekarska X

II SA/Wa 1701/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-11

bez tytułu prawnego lokal o powierzchni 41 m2. Wnioskodawca oświadczył, że rodzina utrzymuje się ze świadczeń otrzymywanych z ośrodka pomocy społecznej, tj. świadczenia...
Daniela L. (wcześniej C.) o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi D. L. na orzeczenie...

II SA/Wa 1480/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-30

gospodarstwo domowe z matką. Oświadczył, że utrzymuje się ze świadczeń otrzymywanych z ośrodka pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego na żywność i leki oraz zasiłku okresowego...
do pracy, utrzymuje się wraz z matką z zasiłków z ośrodka pomocy społecznej w łącznej wysokości 1.050 zł, miesięcznie. Rodzina nie posiada majątku ani oszczędności...

II SA/Wa 1701/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-04

kosztów postępowania., Jak wynika ze złożonego przez D. Ł. oświadczenia źródłem utrzymania rodziny jest pomoc wypłacana przez ośrodek pomocy społecznej. Stosując obiektywne...
wniosku D. Ł. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi D. Ł. na orzeczenie CWKL z dnia [...] lipca 2015 r...

II SA/Wa 2860/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-22

[...] sfabrykowany był przez matkę skarżącego dla celów czerpania korzyści z pomocy społecznej i zwiększenia godzin nauki z matematyki w liceum, a rzekome schorzenie ujawniono...
się w spektrum autyzmu i charakteryzuje się zaburzeniem rozwoju motorycznego i społecznego. CWKL podniosła, że osoba z [...] ma uporczywe trudności w zakresie umiejętności...

II SA/Wa 2315/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-28

w [...] Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sygn. [...] z dnia [...] 02.2017 r. Pozostałe schorzenia ad.5,6,7.8,9 nie pozostają w związku ze służbą wojskową...
Społecznych Sygn. Akt [...] z dnia [...] .02.2017 r. oraz orzeczenie RWKL w [...] Nr [...] z dnia [...] .05.2018r. Pozostałe schorzenia ad. 5,6, 7, 8,9,10 nie pozostają...

II SA/Wa 1377/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

. Stwierdzono, że konsultowany przejawia znaczną labilność emocjonalną z sytuacyjną utratą kontroli nad emocjami, której przejawem są zaburzenia funkcjonowania społecznego...
jego są impulsywne ze skłonnością do konfliktów bez względu na konsekwencje. Stwierdzono, że w relacjach społecznych dominuje u badanego nadpobudliwość, nadwrażliwość...

II SA/Wa 196/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-12

zaburzenia nastroju znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne i funkcjonowanie społeczne § 73 pkt 2., B. Schorzenia współistniejące:, 5. nadciśnienie tętnicze - § 39 pkt 1,, 6...
wojskową., Powyższe orzeczenie stało się przedmiotem skargi J.S. do tutejszego Sądu., Skarżący podniósł, że orzeczenia nie rozstrzygają istoty sprawy - tj. wskazań do pomocy...

II SA/Wa 987/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-19

dokonywania takiej oceny, np. przy pomocy biegłych sadowych., Przechodząc do materii niniejszej sprawy - niespornym było, iż skarżący posiada braki uzębienia powodujące...
choćby z punktu widzenia interesu społecznego, postrzeganego w tym, aby służbę w formacjach mundurowych pełniły osoby z dużym doświadczeniem, które pozostaje...

II SA/Wa 986/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-19

takiej oceny, np. przy pomocy biegłych sadowych., Przechodząc do materii niniejszej sprawy - niespornym było, iż skarżący posiada braki uzębienia powodujące ubytek 74...
z punktu widzenia interesu społecznego, postrzeganego w tym, aby służbę w formacjach mundurowych pełniły osoby z dużym doświadczeniem, które pozostaje w oczywistej korelacji...

II SA/Wa 197/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

. gdy potwierdzona jest za pomocą odpowiednich dokumentów długotrwała służba w warunkach szczególnie szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. Tymi dokumentami są natomiast: karty...
społecznej, mianowicie skarżący ma na utrzymaniu rodzinę, tymczasem kwestia daty powstania niezdolności do pracy oraz związku wykonywanej służby z powstałym schorzeniem...
1   Następne >   2