Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

I OW 281/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-02

. - opiekuna prawnego R. M. o przeniesienie R. M. do innego Domu Pomocy Społecznej postanawia wskazać Starostę [...] jako organ właściwy w sprawie Pismem z dnia 9 października...
) w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. H. - opiekuna prawnego R. M. o przeniesienie R. M. z Domu Pomocy Społecznej w K. do Domu Pomocy Społecznej w K...

I OW 76/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-02

wniosku J. K. o skierowanie do domu pomocy społecznej postanawia: wskazać Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią jako organ właściwy w sprawie. Wnioskiem z dnia 10...
i Gminy Nakło nad Notecią poprzez wskazanie organu właściwego do wydania decyzji kierującej do domu pomocy społecznej., W uzasadnieniu wniosku podano, że J. K. pismem...

I OW 181/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-02

. o skierowanie do domu pomocy społecznej postanawia: odrzucić wniosek Wnioskiem z dnia 2 listopada 2011 r. Wójt Gminy Kosakowo wystąpił o rozstrzygnięcie zaistniałego...
pomiędzy nim a Burmistrzem Miasta Braniewo sporu o właściwość w przedmiocie wskazania organu właściwego do skierowania M. B. do domu pomocy społecznej wraz z określeniem gminy...

I OW 38/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-15

A.. W. w domu pomocy społecznej postanawia: 1. wskazać Wójta Gminy Z. jako organ właściwy w sprawie 2. oddalić wniosek o zasądzenie kosztów postępowania Wójt Gminy...
k.p.a., wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięciem sporu o właściwość pomiędzy nim, a Burmistrzem W. w sprawie umieszczenia A. W. w domu pomocy społecznej...

I OW 269/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

obecnie w Domu Pomocy Społecznej im. Ś. w D.) o przyznanie zasiłku stałego wraz z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne., W uzasadnieniu organ wskazał, że D. B. (ur...
. [...] r. w Z.) jest aktualnie, od [...] marca 2017 r., mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej im. Ś. w D. (woj. podkarpackie) na mocy decyzji Prezydenta Miasta R. z dnia...

I OW 40/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-23

do rozpoznania wniosku M. W. opiekuna prawnego E. i A. N. w sprawie umieszczenia i ustalenia płatności za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia: wskazać Burmistrza Miasta i Gminy...
Wleń jako organ właściwy w sprawie. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 k.p.a. wniósł o rozstrzygnięcie sporu...

I OW 109/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-29

pomocy społecznej postanawia: wskazać Burmistrza Miasta i Gminy [...] jako organ właściwy w sprawie. Wnioskiem z 21 lipca 2022 r., Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej...
[...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. C. (dalej Wnioskodawczyni/Zainteresowana) o skierowanie do domu pomocy społecznej., W uzasadnieniu wniosku...

I OW 169/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-01

pomocy społecznej postanawia: wskazać Burmistrza L. jako organ właściwy w sprawie. Burmistrz Miasta P., reprezentowany przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...
L. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. P. o skierowanie do domu pomocy społecznej., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że pismem z dnia...

I OW 155/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-09

Burmistrzem [...] a Wójtem Gminy [...] przez wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych...
o właściwość miejscową między nim a Burmistrzem [...] przez wskazanie Burmistrza [...] (Burmistrz), jako organu właściwego w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej...

I OW 86/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-24

prawnego całkowicie ubezwłasnowolnionej A. P. o skierowanie do domu pomocy społecznej postanawia: wskazać Burmistrza Miasta i Gminy S. jako organ właściwy do rozpoznania...
. do domu pomocy społecznej na pobyt stały., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że A. P. jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną i przebywa obecnie w Specjalnym Ośrodku...
1   Następne >   +2   +5   +10   69