Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 884/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-08

za pobyt w domu pomocy społecznej I. uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje Prezydenta Miasta O.z dnia [....] 2012 r. Nr [....] oraz z dnia [....] 2012 r...
wydatków poniesionych zastępczo przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w O. z tytułu odpłatności za pobyt Z. S. w Domu Pomocy Społecznej w P.:, - za okres od 10 sierpnia...

II SA/Po 611/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-13

Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie zwrotu wydatków z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej; oddala skargę Decyzją z dnia [...] kwietnia...
poniesionych przez Gminę K. w okresie od [...] marca 2015 r. do [...] kwietnia 2015 r. w związku z pobytem C. W. w Domu Pomocy Społecznej w [...] za okres od dnia [...] marca...

II SA/Po 991/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] 2015 roku Nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
ją decyzję Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z dnia [...] 2015 roku Nr [...]. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K...

II SA/Po 610/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-13

Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie zwrotu wydatków z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej; oddala skargę Decyzją z dnia [...] kwietnia...
wysokości należności z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę K. w okresie od [...] września 2015 r. w związku z pobytem C. W. w Domu Pomocy Społecznej...

IV SA/Po 872/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-20

Pomocy Społecznej we [...] z dnia [...] maja 2019 r., nr [...] Decyzją z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Wójta...
Gminy [...] z dnia [...] maja 2019 r. nr [...], odmawiającą przeniesienia M. S. do Domu Pomocy Społecznej w [...]., Powyższe decyzje wydano w następującym stanie...

II SA/Po 927/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-05

Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta P...
. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98...

II SA/Po 746/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-17

Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umieszczenia w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
Starosty [...] z dnia [...] lutego 2017r. Nr [...] oraz decyzję Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z dnia [...] lipca 2016r. nr [...] Decyzją z dnia...

II SA/Po 678/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-03

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej uchyla...
społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm. - dalej: u.p.s.; ustawa o pomocy społecznej), w wyniku rozpatrzenia sprawy z odwołania Z. C. (dalej...

II SA/Po 143/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-02

. Nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy...
kosztów zastępstwa procesowego Decyzją z dnia [...] września 2020 r., nr [...], Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. działając z upoważnienia Burmistrza...

II SA/Po 144/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-02

. Nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy...
kosztów zastępstwa procesowego Decyzją z dnia [...] września 2020 r., nr [...], Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z., działając z upoważnienia Burmistrza...
1   Następne >   +2   +5   +10   100