Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Gd 665/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-11-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 30 czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję...
odwołania I. Ł.-R. oraz W. K. utrzymało w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. w dniu 28 kwietnia 2015 r...

III SA/Gd 278/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-06-02

Kolegium Odwoławczego z dnia 26 stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 26 stycznia 2016 r...
. opłat za pobyt W. K. w domu pomocy społecznej w wysokości 210,80 zł miesięcznie., W sprawie zaistniały następujące okoliczności faktyczne i prawne:, Decyzją z dnia 30...

I SA/Gd 1231/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-17

' lub 'Skarżący') o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności w zakresie pomocy społecznej...
wykonywanych za pośrednictwem jednostki budżetowej związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz zapewnieniem pobytu w domu pomocy społecznej., We wniosku przedstawiono...

II SA/Gd 378/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-06-08

Kolegium Odwoławczego z dnia 28 stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nieważności decyzji dotyczącej skierowania do domu pomocy społecznej...
oddala skargę. Decyzją z dnia 26 stycznia 2010 r., nr [...], Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L., działając z upoważnienia Burmistrza L., odmówił...

I SA/Gd 235/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-11

dokumentowania usług świadczonych za pośrednictwem domów pomocy społecznej świadczonych przez Powiat., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny., Powiat S...
rozliczeń podatku VAT., Centralizacji podlegają również domy pomocy społecznej (DPS), w których skład wchodzą: Dom Pomocy Społecznej w M., Dom Pomocy Społecznej w M...

III SA/Gd 213/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-28

Odwoławczego [...] z dnia 17 listopada 2011 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
., nr [...] Burmistrz Miasta, na podstawie art. 104 ust. 3 i art. 61 ust. 3 oraz art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i art. 104 k.p.a., w punkcie...

I SA/Gd 1338/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-22

od towarów i usług w zakresie bratu opodatkowania usług pomocy społecznej świadczonych przez Powiat., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny., Powiat...
jest, zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Na terenie działania Powiatu funkcjonują Domy Pomocy Społecznej, które są powiatowymi jednostkami budżetowymi, działającymi...

III SA/Gd 200/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-05-28

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 15 listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. Decyzją z dnia 30 sierpnia 2019 r...
., nr [...], Prezydent Miasta w punkcie 1. skierował od dnia 30 sierpnia 2019 r. J. G. na pobyt stały w Domu Pomocy Społecznej przy ul. H. [...], na miejsce dla osób przewlekle...

I SA/Gd 1139/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-25

ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) - pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu...
. Dom Pomocy Społecznej w L. jest jednostką organizacyjną Powiatu, realizującą zadania własne Powiatu, wynikające z przepisów prawa. Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy...

III SA/Gd 378/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-07-16

. z dnia 30 stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. Decyzją z dnia 30 grudnia 2019 r. nr [...] Wójt Gminy D...
pomocy społecznej '[....]' w D.. Wnioskodawca poinformował wcześniej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w D. (dalej jako 'GOPS'), że decyzję o zamieszkaniu w domu pomocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100