Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ZP 5/97 - Uchwała Składu Całej Izby Sądu Najwyższego z 1997-02-20

gramatyczna tekstu prowadzi do pożądanego rezultatu, zbędne i niedopuszczalne jest jego wyjaśnianie zarówno przy pomocy wykładni systemowej lub funkcjonalnej...
, jak i przy pomocy przepisów zawartych w innych gałęziach prawa. Tak natomiast uczynił Sąd Najwyższy we wspomnianej uchwale z dnia 20 kwietnia 1995 r., III AZP 7/95, przyjmując...