Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 36/92 - Uchwała Pełnego Składu Izby Sądu Najwyższego z 1993-05-27

Najwyższy, w składzie połączonych Izb: Cywilnej oraz Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, uchwały zawierającej odpowiedź na następujące zagadnienie prawne...
września 1984 r. o Sądzie Najwyższym /t.j. Dz.U. 1990 nr 26 poz. 153 ze zm./ skierował ten wniosek do rozpoznania przez Izbę Administracyjną, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych...