Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 5/04 - Uchwała I NSA z 2005-03-14

, dobroczynne, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów - do wysokości 10% dochodu 'lub bez ograniczenia, jeżeli wynika...
na wymienione w tym przepisie cele społeczno-użyteczne, między innymi: kultu religijnego, dobroczynne, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej...