Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 1/02 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-07-01

adwokackiej oraz od potrzeb społecznych na tego rodzaju usługi. Dlatego art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawa o adwokaturze, zwanej dalej Prawem o adwokaturze...
w celu zapewnienia ludności należytej pomocy prawnej. Artykuł 40 pkt 4 Prawa o adwokaturze upoważnia zaś zgromadzenia izb adwokackich do określenia maksymalnej i minimalnej...

III AZP 18/93 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-11-30

listopada 1993 r. wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego do rozpatrzenia przez skład siedmiu sędziów Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu...
sformułowany wniosek nie znajduje uzasadnienia, jeśli zważyć choćby na fakt, że dotknięte tak poważnymi uchybieniami orzeczenia mogą być weryfikowane za pomocą środka...