Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 194/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-17

poniesionych przez Gminę zastępczo wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zobowiązania do jej zwrotu I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu...
Społecznej w D., wydaną z powołaniem się na przepisy art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.182), rozporządzenia...

IV SA/Wr 371/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

. na uchwałę Rady Miejskiej w L. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w L. I. stwierdza niezgodność z prawem : - § 1...
oraz § 2 pkt 1 i 2 zaskarżonej uchwały - tytułu Statutu we fragmencie: ,, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L.', - § 1 we fragmencie ,,Miejski Ośrodek Pomocy...

IV SA/Wr 370/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

D. na uchwałę Rady Miejskiej w L. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w L. I. stwierdza niezgodność z prawem...
: - § 1 oraz § 2 pkt 1 i 2 zaskarżonej uchwały - tytułu Statutu we fragmencie: ,, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L.', - § 1 we fragmencie ,,Miejski Ośrodek...

IV SA/Wr 602/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-05

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [....] r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia na stałe w domu pomocy społecznej I. oddala skargę; II...
, nr [...] o umieszczeniu skarżącego na stałe w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w O. Ś., przy ul. [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania...

IV SA/Wr 603/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-12

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] r. nr [....] w przedmiocie umieszczenia na stałe w domu pomocy społecznej I. oddala skargę; II...
, nr [...] o umieszczeniu skarżącej na stałe w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w O. Ś., przy ul. [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kodeksu...

IV SA/Wr 772/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-26

w L., z dnia [...] r. nr [...], w przedmiocie ustalenia wysokości należności podlegającej zwrotowi za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz zobowiązania do zwrotu...
[...] lipca 2013r., Nr [...], działającego z upoważnienia Burmistrza J., Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w J., w przedmiocie:, 1) ustalenia wysokości...

IV SA/Wr 617/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-31

skargę. Postępowanie administracyjne w sprawie wszczęte zostało wnioskiem T. R. z dnia z dnia [...] adresowanym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. o pomoc...
. 106 ust. 1, art. 110 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), dalej: ustawa o pomocy społecznej, § 1...

IV SA/Wr 357/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-30

wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zobowiązanie do jej zwrotu I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. określa...
Prezydenta W. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z [...], [nr...] o ustaleniu należności podlegającej zwrotowi z tytułu poniesionych zastępczo przez Gminę...

IV SA/Wr 358/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-30

wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zobowiązanie do jej zwrotu I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. określa...
Prezydenta W. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z [...] (nr...) o ustaleniu należności podlegającej zwrotowi z tytułu poniesionych zastępczo przez Gminę...

IV SA/Wr 242/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-09

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej I. uchyla zaskarżoną...
i ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) - ustalono skarżącej M.P. (obecnie M.S.) odpłatność za pobyt ojca...
1   Następne >   +2   +5   +10   100