Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA 326/86 - Wyrok NSA z 1986-10-21

poczynionych ustaleń z uwzględnieniem obowiązującego planu rozmieszczenia adwokatów na terenie Izby oraz społecznych potrzeb zapewnienia należytej pomocy prawnej. Wskazał...
w art. 7 Kpa - zasada uwzględnienia słusznego interesu strony zawsze, gdy nie pozostaje to w sprzeczności z interesem społecznym, przy czym słuszny interes strony...

III SA 13/86 - Wyrok NSA z 1986-06-03

, a w szczególności:, 1) pierwszej potrzeby,, 2) niezbędne do rozwoju krajowego przemysłu lub rolnictwa,, 3) stanowiące pomoc humanitarną, jeżeli tego wymagają względy...
gospodarcze lub społeczne kraju., Oznacza to, że ustawa pozostawiła Ministrowi Handlu Zagranicznego ocenę czy zwolnienie celne w danym wypadku ma być udzielone i w jakim zakresie...

III SA 1398/85 - Wyrok NSA z 1986-03-12

sprawiedliwości społecznej, jeżeli się zważy, że przekroczenie nie jest zawinione przez kierownictwo Koksowni oraz jej załogę. Za produkcją koksu pakowego przemawiają ważne...
społecznej. , Minister-Kierownik Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie znalazł podstaw do uwzględnienia skargi we własnym zakresie. , , Naczelny Sąd Administracyjny...

II SA 1543/86 - Wyrok NSA z 1986-12-17

. w sprawie DS 135/84 i Prokuratora Generalnego w tej sprawie, a także pominięcie skutków gospodarczych, jakie pociągnęłoby wykonanie tej decyzji, godzącej w interes społeczny...
. Korzystał między innymi z pomocy kilkunastu pracowników nauki, którym zlecał opracowanie opinii. Organ administracji państwowej rozważył wszystkie istotne dla sprawy...