Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 911/81 - Wyrok NSA z 1982-01-05

dla interesu społecznego. , Okoliczność, że ocena wyników kontroli dokonanej w dniu 23 stycznia 1981 r. doprowadziła do innych wniosków co do zasadności przyznania pomocy...
Decyzja nr 3/FR Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1980 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej niektórym posiadaczom gospodarstw rolnych dotkniętych skutkami powodzi...