Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

I ONP 8/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

. na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie z dnia [...] lutego 2010 r., nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia: odrzucić skargę...