Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Ol 744/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-27

przelane środki uzyskane z PFRON jako pomoc na utrzymanie osób niepełnosprawnych. Załączył wydruki transakcji bankowych, z których wynika, że na rachunek w Banku C...
Niepełnosprawnych tytułem: '[...] Dof. Art. 26a ...'., Powołano art. 26a, art. 48a ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...

I FSK 2023/21 - Wyrok NSA z 2021-12-16

mających wskazywać na rzecz tej oceny), podlegać może tylko możliwość ziszczenia się tego stanu. Organy podatkowe mogą za pomocą wszelkich argumentów, popartych...
na podstawie dokumentacji prowadzonej przez organy podatkowe oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych (str. 18-19 uzasadnienia zaskarżonego wyroku). Ocena ta znajduje...

I SA/Gl 737/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-01

lub interesu społecznego, to rozstrzygając sprawę na niekorzyść strony odwołującej się, jest obowiązany wskazać w uzasadnieniu swojej decyzji, że w sprawie wystąpił stan...
zagrożenia uregulowania przyszłych zobowiązań. Natomiast wnioskując o prawo pomocy oświadcza, że nie posiada żadnych nieruchomości oraz oszczędności, a wobec zajęcia...