Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

I OSK 2316/17 - Wyrok NSA z 2018-04-11

. - spadkobierczynię po J. F., powstałą z tytułu zaległości za pobyt ojca w domu pomocy społecznej., W uzasadnieniu wskazano, że ojciec skarżącej był mieszkańcem Domu Pomocy...
Społecznej we [...]. Zmarł, pozostawiając zadłużenie w opłatach za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości [...] zł za okres od lutego 2006 r. do czerwca 2008 r. Skarżąca...

II SA/Rz 200/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-12-21

, pozostającej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w G. oraz część działki nr [..]/16 o pow. 29.0527 ha pozostającej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki...
Dom Pomocy Społecznej oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Sanatorium w G., w które zostało przekształcone Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze. Zarząd...

II SA/Bd 879/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-01-21

o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości'), w zarząd nieodpłatnie na czas nieokreślony na rzecz Domu Pomocy Społecznej w K. M. działki nr [...] o pow. [...] ha...
Pomocy Społecznej w K. M. w sposób bezprawny oraz, że Skarb Państwa bezprawnie rozporządził mieniem, które do niego nie należało. Oznacza to, jak podkreślił skarżący...

II SA/Lu 540/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-09-25

posesji, na której znajduje się budynek 4-kondygnacyjny. Obiekt ten (budynek mieszkalny z mieszkaniami chronionymi z zespołem do fizykoterapii przy Domu Pomocy Społecznej...
do fizykoterapii przy Domu Pomocy Społecznej, który został wykonany już po złożeniu wniosku o zwrot, a zatem z przekroczeniem 7 letniego terminu określonego w ww. przepisie...

I OSK 1289/12 - Wyrok NSA z 2013-12-18

nr [...] o pow. [...] ha, pozostającej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w G. oraz część działki nr [...] o pow. [...] ha pozostającej w użytkowaniu Samodzielnego...
, który tworzą Dom Pomocy Społecznej oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej [...], w które zostało przekształcone Państwowe Sanatorium [...]. Zarząd działki...

I OSK 3064/12 - Wyrok NSA z 2013-10-25

4-kondygnacyjny. Obiekt ten (budynek mieszkalny z mieszkaniami chronionymi z zespołem do fizykoterapii przy Domu Pomocy Społecznej) wykonano na podstawie pozwolenia...
Pomocy Społecznej, który został wykonany już po złożeniu wniosku o zwrot, a zatem z przekroczeniem, 7-letniego terminu określonego w ww. przepisie. W tej sytuacji organ...

II SAB/Gl 43/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-01

postępowania sądowego. Z informacji zawartych w innych sprawach (II SAB/Gl 33/10) wynika, że rodzina skarżącej uzyskiwała okresowe wsparcie ze środków pomocy społecznej...
wznowienia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej E. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych postanawia...

II SA/Gd 679/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-05

. Ponadto dodała, że mieszka wspólnie z córką, nie korzysta z pomocy społecznej, nie posiada także zarejestrowanego pojazdu mechanicznego. Na zakup leków wydaje około 200-250 zł...
niejawnym wniosku A. F. o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na postanowienie Wojewody z dnia 10 lipca 2008 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...

II SA/Rz 363/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-07

nie korzystają z pomocy społecznej, jak też jakiejkolwiek innej pomocy. Jedyny ich majątek to dom o pow. 70 m.kw. oraz obora i stodoła., Rozpoznając wniosek zważono...
niejawnym wniosku J. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. R. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] stycznia 2018 r...

I OSK 611/12 - Wyrok NSA z 2013-08-21

. Za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej (§ 2 umowy; k. 79-85, 90 akt Starosty). Z dniem 1 stycznia 1999 r. Miasto Poznań nabyło własność mienia Skarbu...
Państwa, pozostającego we władaniu Domu Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych fizycznie okresowego pobytu w P., ul. [...] (k. 29-31, 42-44=268-267 akt Starosty...
1   Następne >   +2   +5   +10   19