Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol

II SA/Lu 268/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-06-23

Ośrodka Pomocy Społecznej G. , działający z upoważniania Wójta Gminy G. przyznał skarżącej zasiłek celowy z przeznaczeniem na dofinasowanie do remontu przewodu...
swoje stanowisko organ I instancji przytoczył treść przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020 r. poz.1876 ze zm. - dalej jako 'u.p.s....

II SO/Lu 23/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-08-25

. akt II SAB/Bk 45/17 ze skargi J. G. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie pomocy społecznej p o s t a n a w i a sprostować z urzędu oczywistą...
prawidłowo: 'w przedmiocie pomocy społecznej'. W związku z popełnieniem oczywistej omyłki pisarskiej w komparycji oraz w uzasadnieniu (str. 1, akapit 1) postanowienia...

II SA/Bk 118/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-03-30

i prawomocną decyzją. W takiej sytuacji zastosowanie ma regulacja zawarta w art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (T.j. Dz.U. z 2016 r., poz...
wywiedziona na podstawie następujących okoliczności., 1. Decyzją z dnia [...] października 2015 r. nr [...], Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S...

I OW 253/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Społecznej we W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy w pozyskaniu zatrudnienia i o ustanowienie adwokata z urzędu postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd...
. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy w pozyskaniu zatrudnienia i o ustanowienie adwokata z urzędu...

I OW 252/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Społecznej we W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy w pozyskaniu zatrudnienia postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach...
Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy w pozyskaniu zatrudnienia, Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art...

II SA/Ol 320/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-29

do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i odpłatności za pobyt postanawia oddalić wniosek. WSA/pos.1- sentencja postanowienia W. L. pismem z dnia 13 kwietnia 2011 r. wniósł...
Pomocy Społecznej i odpłatności za pobyt. Następnie pismem procesowym z dnia 29 grudnia 2011 r. W. L. wniósł o wyłączenie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II SO/Lu 23/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-07-05

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. od rozpoznania sprawy sygn. akt II SAB/Bk [...] ze skargi J. G. na bezczynność Kierownika Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie...
pomocy społecznej. p o s t a n a w i a oddalić wniosek. J. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na bezczynność Kierownika Pomocy Społecznej...

IV SA/Po 109/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-16

., W okresie od 2003 r. do września 2008 r. zarejestrowano z jej skarg z zakresu pomocy społecznej oraz innych świadczeń pomocowych 65 spraw. Sprawy te pierwotnie rejestrowane...
, sposobu rozstrzygania w jej sprawach. Zgłaszanie zarzutów wobec Sędziego, że ten zmierza do 'pozbawienia jej życia' czy też 'blokowania jej spraw z zakresu pomocy społecznej...

II SAB/Lu 74/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-06-08

świadczeń z pomocy społecznej; w zakresie wyłączenia od rozpoznawania niniejszej sprawy sędziego WSA Marty Laskowskiej-Pietrzak p o s t a n a w i a oddalić wniosek...
[...]w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej wniósł o wyłączenie od rozpoznawania niniejszej sprawy sędziego WSA Marty Laskowskiej-Pietrzak., W dniu 24 maja 2016 r. w pisemnym...

IV SA/Po 456/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-30

. do września 2008 r. zarejestrowano z jej skarg z zakresu pomocy społecznej oraz innych świadczeń pomocowych 65 spraw. Sprawy te pierwotnie rejestrowane były w Wydziale...
nieuzasadnionej ocenie jest chybione bowiem sprawy z zakresu pomocy społecznej muszą być rozpoznawane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   19