Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

I SA 124/00 - Wyrok NSA z 2000-03-17

oceniać nie na dzień wydania decyzji, lecz na dzień uzyskania lokalu, z którym wiąże się dochodzona pomoc finansowa. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi...
Roberta L. na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 10 czerwca 1998 r. w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego...

II SA/Wa 1203/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-23

przemawia także interes społeczny. Uchylenie decyzji zobowiąże go do zwrotu otrzymanej pomocy finansowej, co w konsekwencji zwiększy ilość tych środków do późniejszego...
z [...] grudnia 2013 r. nr [...] o przyznaniu mu pomocy finansowej. Jego 'interes' nie jest sprzeczny z interesem społecznym (a takim jest zasada praworządności wyrażona w art. 7...

II SA/Wa 1744/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-17

[...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu. - oddala skargę. Komendant Główny Straży Granicznej decyzją...
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży...

I OSK 730/08 - Wyrok NSA z 2009-05-05

fakt prowadzenia przez rodziców gospodarstwa rolnego i podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz zamieszkiwania przez funkcjonariusza w podanych okresach w domu...
w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Powołując się na treść art. 6 ust.2 ustawy z dnia 20...

II SA/Wa 231/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-28

nieruchomość (art. 98 ust. 1)., Zasady przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej lub towarzystwie budownictwa społecznego...
Granicznej z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego oddala skargę Decyzją z dnia...

I OSK 1267/12 - Wyrok NSA z 2013-04-12

Granicznej z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego 1/ oddala skargę kasacyjną; 2/ odstępuje...
., nr [...] oraz decyzję organu I instancji wydane w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego., Wyrok został wydany w następujących...

II SA/Wa 2474/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-17

mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej lub towarzystwie budownictwa społecznego albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Pomoc...
lub towarzystwie budownictwa społecznego albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (art. 98 ust. 1)., Zasady przyznawania pomocy finansowej...

II SA/Wa 1577/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-10

decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej lub towarzystwie budownictwa społecznego...
Granicznej z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie domu mieszkalnego oddala skargę Komendant [...] Oddziału Straży...

II SA/Wa 181/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-25

w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Wskazał, iż do dnia 31 grudnia 1990 r., stosownie do treści...
28 marca 1983 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, uczeń szkoły ponadpodstawowej...

II SA/Wa 441/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-14

r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (t. j.: Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów...
z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (t. j.: Dz. U. z 1988 Nr 2...
1   Następne >   +2   +5   10