Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Sprawy jakości, certyfikacja, dozór X

III SAB/Gd 42/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-30

Sprawa ze skargi 'A' Spółki akcyjnej z siedzibą w [...] na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w [...] w sprawie odmowy dopuszczenia do obrotu w Unii produktów importowanych z państwa trzeciego jako produktów ekologicznych 1. zobowiązuje [...] Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w [...] do wydania decyzji w sprawie w terminie miesiąca od dnia zwrotu akt sprawy po uprawomocnieniu się wyroku; 2. stwierdza, że b...