Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

I OW 281/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-02

. - opiekuna prawnego R. M. o przeniesienie R. M. do innego Domu Pomocy Społecznej postanawia wskazać Starostę [...] jako organ właściwy w sprawie Pismem z dnia 9 października...
) w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. H. - opiekuna prawnego R. M. o przeniesienie R. M. z Domu Pomocy Społecznej w K. do Domu Pomocy Społecznej w K...

I OW 308/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-07

o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy Bedlno a Wójtem Gminy Gostynin w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. P. o przeniesienie do Domu Pomocy Społecznej...
wniosku Z. P. o przeniesienie jej do Domu Pomocy Społecznej w R., W uzasadnieniu powyższego wniosku podał, że zawiadomieniem z [...] października 2017 r. znak...

I OW 114/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-23

Burmistrzem Miasta P. a Burmistrzem Miasta B. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej skierowania M. M. do domu pomocy społecznej postanawia...
świadczeń pomocy społecznej po opuszczeniu zakładu karnego., W uzasadnieniu wniosku Burmistrz Miasta P. wskazał, że Dyrektor Zakładu Karnego w G. wystąpił do Miejskiego...

I OW 214/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-26

o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta Sieradza a Burmistrzem Zwolenia w sprawie wskazania organu właściwego do wydania decyzji kierującej L. B. do Domu Pomocy Społecznej...
na czas nieokreślony i decyzji o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej postanawia: wskazać Prezydenta Miasta Sieradza jako organ właściwy w sprawie. Prezydent Miasta...

I OW 116/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-12

umieszczenia jego matki R.P. w Domu Pomocy Społecznej postanawia wskazać Prezydenta Miasta T. jako organ właściwy w sprawie. I OW 116/19, Uzasadnienie, Prezydent Miasta T...
o przyspieszenie umieszczenia jego matki R.P. w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w T., poprzez wskazanie Prezydenta Miasta K. jako organu właściwego...

I OW 328/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-22

Burmistrzem Gminy i Miasta J. a Wójtem Gminy Ł. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. G. o przeniesienie do innego domu pomocy społecznej...
o przeniesienie do innego domu pomocy społecznej P. G. jest Wójt Gminy Ł.., Uzasadniając wniosek Burmistrz wskazał, że wydał w dniu [...] stycznia 2015 r. decyzję...

I OW 316/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-07

. a Starostą L. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o przeniesienie do domu pomocy społecznej postanawia: wskazać Starostę K. jako organ właściwy...
wniosku pani B. S., opiekuna prawnego całkowicie ubezwłasnowolnionego Pana M. J., mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w L. w sprawie przeniesienia do Domu Pomocy...

I OW 79/22 - Postanowienie NSA z 2022-12-02

o właściwość pomiędzy Burmistrzem P. a Prezydentem O. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. M. o skierowanie do domu pomocy społecznej postanawia...
Burmistrzem P. a Prezydentem O. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B.M. o skierowanie do w domu pomocy społecznej. Jako podstawę powyższego wniosku...

I OW 182/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-24

i Miasta N. a Prezydentem Miasta P. przez wskazanie organu właściwego do wydania decyzji w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej postanawia: wskazać Burmistrza...
o rozstrzygnięcie sporu o właściwość zaistniałego między tym organem a Prezydentem Miasta P. w sprawie wydania decyzji w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej...

I OW 244/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

W. a Prezydentem Miasta J. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. W. o skierowanie do domu pomocy społecznej postanawia: wskazać Wójta Gminy W. jako organ...
o właściwość pomiędzy nim a Prezydentem Miasta J. w sprawie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z.W. o skierowanie do domu pomocy społecznej., Wnioskodawca wskazał...
1   Następne >   +2   +5   +10   67