Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

IV SA/Gl 969/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-25

art. 39 ustawy z 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego odmówił R. K. przyznania...
do świadczenia z pomocy społecznej. Nadto organ zaznaczył, że strona nie odbywa kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego., Z decyzją tą nie zgodził się R...

II SA/Wa 1553/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-14

4.445,30 zł, wskazując, iż w okresie tym pobierał on jednocześnie zasiłek stały z pomocy społecznej., Wnioskiem złożonym w dniu [...] marca 2018 r. Skarżący wystąpił o umorzenie...
w wysokości 2.100 zł, a także zasiłek stały z pomocy społecznej w wysokości 604 zł, natomiast jego stałe wydatki wynoszą - co drugi miesiąc 687,56 zł. Wskazano...

II SA/Wa 1953/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-15

i zakłóceń na rynku ropy (Dz. U. Nr 52, poz. 343 ze zm.), art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 202, poz. 1551), art. 3...

II SA/Wa 2566/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-17

bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku ropy (Dz. U. Nr 52, poz. 343 ze zm.), art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy...
społecznej (Dz. U. Nr 202, poz. 1551), art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia, 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 199, poz. 1937), art. 10...

II SA/Wa 1198/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-20

ustawy z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 202, poz. 1551), art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy...
przed zmianą ustawy, otrzymali właściwe odwzorowanie tych stopni i stanowisk w kontekście nowej regulacji., Odczytywanie powyższego przepisu, czy to za pomocą wykładni...

II SA/Wa 2412/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-06

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku ropy, ( Dz. U. Nr 52, poz. 343, ze zm.), art. 1 pkt 1 ustawy z 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz...

II SA/Wa 1585/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-21

bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku ropy (Dz. U. Nr 52, poz. 343 ze zm.), art. 1 pkt 1 ustawy z 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz...

II SA/Ol 51/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-03-05

w sferze stosunków społecznych zamierzono za pomocą jego normy osiągnąć, a mianowicie zapewnić m.in. realizację konstytucyjnej zasady ochrony kobiet w ciąży...
okoliczności, iż jest w ciąży oraz stanu jej zdrowia. Zarzuciła ponadto, że w decyzji zwalniającej naruszono zasady prawne oraz zasady współżycia społecznego, dlatego...

II SA/Wa 852/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-05

oraz innych zadań określonych w przepisach odrębnych. Powyższe zadania dyrektor izby celnej wykonuje przy pomocy podległych funkcjonariuszy celnych. W związku...
ogólnymi, zwłaszcza zasadą uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywatela., Dyrektor Izby Celnej w S. wskazał, że na przesłanki, wykluczające...

II SA/Bd 505/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-08-12

eksperta Służby Celno-Skarbowej., Podniósł, że przedłożona mu propozycja jest dla niego bardzo krzywdząca w świetle zasad sprawiedliwości społecznej, o których mowa w art...
ze znacznym obniżeniem stanowiska (funkcji) i wysokości uposażenia, konieczne jest także wykazanie obiektywnych przyczyn, z powodu których dano prymat interesowi społecznemu...
1   Następne >   +2   +5   8