Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rzemiosło X

III SA/Lu 171/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-20

Sprawa ze skargi W. K. na decyzję Wojewody z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku przedemerytalnego oddala skargę.

SA/Wr 567/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-10-09

artykułów z tworzyw sztucznych oraz pomocy szkolnych, albowiem rzemieślnik samowolnie zmienił siedzibę zakładu bez powiadomienia tego Wydziału. , W odwołaniu skierowanym...
pomocy szkolnych dla uczniów początkowych lat nauczania/ oraz na opinię o nim, w której scharakteryzowany został jako zdyscyplinowany rzemieślnik, wydane przez Cech...