Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol

IV SAB/Wr 354/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-26

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie przyznania pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego I. zobowiązuje Dyrektora...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. do rozpoznania wniosku skarżącej z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego...

III SAB/Gd 49/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-25

[...] w postępowaniu dotyczącym przyznania świadczeń z pomocy społecznej 1. zobowiązuje Prezydenta Miasta [...] do rozpoznania wniosków skarżącej M. T. z dnia 30 października 2020 r...
. o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej w terminie miesiąca od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu miała...

II SAB/Bk 147/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-22

faktycznych i prawnych:, Wnioskiem z dnia [...] kwietnia 2019 r. W. P. (dalej powoływany jako 'skarżący') zwrócił się do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...
w B. (dalej: 'GOPS') o przyznanie prawa do zasiłku okresowego, dołączając do akt sprawy oświadczenie oraz zaświadczenia., Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B...

II SAB/Ke 65/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-01-14

Pomocy Rodzinie w K. w przedmiocie pomocy społecznej I. zobowiązuje Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w K. do wydania aktu załatwiającego wniosek W. S. z 22...
5 uchwały nr XXII/424/2019 Rady Miasta K. z dnia 5 grudnia 2019 r. nie może zmieniać przepisu bezwzględnie obowiązującego, jakim jest art. 14 ustawy o pomocy społecznej...

II SAB/Bk 145/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-22

wywiedziona na tle następujących okoliczności faktycznych i prawnych:, Wnioskiem z [...] września 2019r. W. P. zwrócił się do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...
., Następnie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. działając z upoważnienia Wójta Gminy B. decyzją z dnia [...] listopada 2019r. nr [...] odmówił skarżącemu przyznania...

II SAB/Lu 96/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-12-19

opiekuńcze (III rata 2009 r.). W skardze zarzucił pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, że w sposób przewlekły załatwiają jego sprawy. Poza tym skarżący wskazał na 'brak...
profesjonalizmu' pracowników OPS ustalających jego sytuację życiową., W odpowiedzi na skargę Specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej, działający z upoważnienia...

I SAB/Wa 134/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-22

. [...] w [...]. Strona odmówiła złożenia wyjaśnień w sprawie swojego zameldowania., Prezydent wskazał, że w lutym 2021 r, w toku prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej postępowań...
, kto w nim mieszka, czy czerpie korzyści z wynajmu., A. B. [...] kwietnia 2021 r. (data rejestracji w Kancelarii OPS - [...] maja 2021 r.) poinformowała Ośrodek Pomocy Społecznej...

II SAB/Łd 24/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-20

przez stronę drogą elektroniczną, został przekazany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Z. do [...] Urzędu Wojewódzkiego w Ł. w dniu 6 listopada 2018r. Natomiast wydruk...
z niekompletną dokumentacją wniosku z dnia 15 października 2018r. przedmiotowy wniosek został w dniu 30 listopada 2018r. zwrócony do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w celu...

IV SAB/Wr 205/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-17

Ośrodka Pomocy Społecznej, we W., w przedmiocie rozpatrzenia wniosków w sprawie przyznania zasiłku z pomocy społecznej, , oddala skargę, , Pismem z dnia 4 listopada 2013 r...
. Z. R. złożył skargę na przewlekłość Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosków z dnia 2 maja 2013 r., 3 czerwca 2013 r. i 2...

II SAB/Op 50/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-18

Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie zasiłku celowego 1) stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, 2) stwierdza, że przewlekłe prowadzenie...
dalej także wnioskodawcą lub skarżącym, jest przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie zasiłku celowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   46