Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Lu 447/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-30

i usług. Wnioskiem z dnia 3 października 2013r. J. W. zwrócił się do Wójta Gminy P. o skierowanie go do Domu Pomocy Społecznej 'S.*' w R. Poinformował, że obecnie...
w Domu Pomocy Społecznej 'S.' w R., W odwołaniu od powyższej decyzji J. W. wyjaśnił, że w Domu Pomocy Społecznej w R. przebywa na podstawie umowy cywilnoprawnej, zgodnie...

II SA/Sz 392/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-04

. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej I. oddala skargę. II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rzecz adwokata R...
., nr[...] , wydaną z upoważnienia Burmistrza K. S. odmówiono skierowania do domu pomocy społecznej. W uzasadnieniu decyzji, organ wskazał, że z opinii pracownika socjalnego...

II SA/Op 299/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-29

, którą należy uwzględnić przy ustalaniu dochodu w sprawach z zakresu pomocy społecznej. 2. Podstawy prawne do wznowienia postępowania administracyjnego nie posiadają...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 8 maja 2019 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę...

IV SA/Wr 623/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-13

Ośrodka Pomocy Społecznej w G. (dalej również jako MGOPS lub organ pierwszej instancji) z dnia [...] kwietnia 2021 r., nr [...], odmawiającą przyznania zasiłku celowego...
Ośrodka Pomocy Społecznej w O. o udzielenie jej pomocy finansowej na zakup obuwia wiosennego i letniego w wysokości 120 zł. W dniu 20 kwietnia 2021 r. przedmiotowy...

II SA/Bk 248/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-05-21

. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę Skarga...
została wywiedziona na podstawie następujących okoliczności., Decyzją z dnia [...] stycznia 2015 r. znak : [...] Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S...

II SA/Sz 1207/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-02-24

[...] września 2021 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] lipca 2021 r., nr [...]/2021/4126...
'), w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 lit.b i ust. 2d w zw. z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm...

I OSK 3171/14 - Wyrok NSA z 2016-06-14

wystąpił do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie o przyznanie zasiłku celowego i zasiłku specjalnego celowego w związku z brakiem środków na życie i leczenie oraz na spłatę...
długów., Decyzją z dnia [...] lipca 2013 r., nr [...], Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, działając z upoważnienia Burmistrza Nysy, orzekł o przyznaniu T. R...

IV SA/Wr 464/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-03-19

Burmistrza Miasta L. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z dnia [...] lipca 2018 r., działając na podstawie art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 3 i 4, art. 8, art...
. 39 oraz art. 106 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) i w związku z Rozporządzeniem...

I SA/Wa 1054/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-23

. nr [...], po rozpoznaniu odwołania J. S. od decyzji z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...], Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S., działającego z upoważnienia...
sprawy., Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. decyzją z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] przyznał J. S. zasiłek celowy w kwocie [...] zł na miesiąc luty...

II SA/Op 84/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-04-23

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...], nr [...], na podstawie której postanowiono uchylić decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w U., działającego...
[...], nr [...] działający z upoważnienia Burmistrza [...], Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w U. odmówił przyznania Z. P. pomocy finansowej ze środków dotacji celowej budżetu...
1   Następne >   +2   +5   +10   91