Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

III SA/Po 879/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-26

Pomocy Społecznej w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku...
od nieruchomości za 2009 rok oddala skargę Dom Pomocy Społecznej w K. w dniu 15 stycznia 2011r. złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty przedkładając korekty deklaracji podatku...

I SA/Rz 101/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-03-21

w okresie od 1 stycznia 2012r. do 2 października 2013r. nie korzystał z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w S. oznacza, że nie jest on osobą ubogą, która potrzebuje pomocy...
skarżący w okresie od 1 stycznia 2012r. do 2 października 2013r. nie korzystał z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej to oznacza, że nie jest on osobą ubogą, a w konsekwencji...

I SA/Sz 276/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-10-20

zamieszkuje w lokalu mieszkalnym położonym w [...], którego jest najemcą, jest utrzymywana przez bezrobotną córkę A.M., która otrzymuje zasiłki z pomocy społecznej w kwocie...
ok. [...] miesięcznie. Także podatniczka korzysta z pomocy społecznej, bowiem otrzymała z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zasiłek mieszkaniowy w wysokości...

III SA/Wa 1971/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-04

. Jednocześnie w sierpniu 2013 r. Skarżący otrzymał z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. specjalny zasiłek celowy przeznaczony na dopłatę do kosztów związanych...
Pomocy Społecznej dotyczące ograniczenia praw rodzicielskich i umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Końcowo zaznaczył, iż jego rodzina odczuwa liczne...

III SA/Wa 2436/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-31

opiekuńczo-wychowawczych regulowany był do dnia 31 grudnia 2011 r. przez ustawę z dnia 13 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362). która definiowała...
placówkę opiekuńczo-wychowawczą jako jednostkę organizacyjną pomocy społecznej. Organizację placówek opiekuńczo-wychowawczych określało rozporządzenie Ministra Pracy...

III FSK 2999/21 - Wyrok NSA z 2021-09-29

, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1...
lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.).', Z powyższego wynika, że w zmienionym stanie prawnym obowiązującym od 1...

I SA/Sz 928/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-21

, że Wnioskodawca regularnie korzysta z pomocy społecznej otrzymując zasiłek okresowy w kwocie [...] zł, a także, iż skierowany do prac społecznych za [...] zł za 40 godzin...
), podkreślając, że korzysta z pomocy społecznej i ulg w spłatach zobowiązań. Z powodu złego stanu zdrowia nie podjął się wykonywania prac proponowanych przez MOPS...

I SA/Bd 31/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-03-10

dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy...
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 ze zm.).', Z powyższego wynika, że w zmienionym stanie prawnym obowiązującym od 1 lutego 2015r. brak...

I SA/Sz 824/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-05

realną możliwość spłaty zadłużenia. Sąd wskazał też, że egzystencja Skarżącego jest uzależniona od środków publicznych, tj. pomocy społecznej, dlatego rozważenia wymaga...
materialny, od lat poprzestając jedynie na czerpaniu pomocy z opieki społecznej ze środków budżetu państwa i z budżetu gminy., W odwołaniu od tej decyzji Skarżący wskazał...

I SA/Wr 660/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-24

Społecznej w zakresie jego statutowej działalności i podważyć zasadność jego decyzji (dotyczącej pomocy socjalnej w kwocie [...]), udzielając znacznie dalej idącej pomocy...
się na przykład przypadek, gdy na skutek uiszczenia podatku, podatnik miałby pozostawać bez środków do życia i korzystać z pomocy społecznej; zaistnienie losowych zdarzeń...
1   Następne >   +2   +5   +10   77