Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

III SA/Gl 209/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-13

na zasadach określonych w ustawie o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.)., Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: OPS...
. o pomocy społecznej - t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) należą m. in.:, - kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy...

I SA/Wr 604/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-05

Społecznej (dalej: GOPS). Jednostka ta została powołana do realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym...
). Działalność GOPS reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.; dalej: ustawa pomocy społecznej).Zadaniem GOPS...

I SA/Gd 1231/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-17

' lub 'Skarżący') o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności w zakresie pomocy społecznej...
wykonywanych za pośrednictwem jednostki budżetowej związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz zapewnieniem pobytu w domu pomocy społecznej., We wniosku przedstawiono...

I SA/Gd 235/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-11

dokumentowania usług świadczonych za pośrednictwem domów pomocy społecznej świadczonych przez Powiat., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny., Powiat S...
rozliczeń podatku VAT., Centralizacji podlegają również domy pomocy społecznej (DPS), w których skład wchodzą: Dom Pomocy Społecznej w M., Dom Pomocy Społecznej w M...

I SA/Gd 1338/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-22

od towarów i usług w zakresie bratu opodatkowania usług pomocy społecznej świadczonych przez Powiat., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny., Powiat...
jest, zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Na terenie działania Powiatu funkcjonują Domy Pomocy Społecznej, które są powiatowymi jednostkami budżetowymi, działającymi...

I SA/Gd 1139/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-25

ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) - pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu...
. Dom Pomocy Społecznej w L. jest jednostką organizacyjną Powiatu, realizującą zadania własne Powiatu, wynikające z przepisów prawa. Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy...

I SA/Bd 184/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-05-15

. rozlicza podatek łącznie z jednostkami organizacyjnymi. Jedną z nich jest Dom Pomocy Społecznej (dalej: 'DPS'), powołany w celu realizacji zadań własnych o charakterze...
takiej działalności, w przeciwieństwie do zasad działania DPS, zawarte zostały w rozdziale 3 ustawy o pomocy społecznej). Wartość świadczonych usług opiekuńczych wykazywana...

I SA/Łd 824/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-26

opodatkowaniu podatkiem VAT usług pomocy społecznej (pytania oznaczone w wniosku jako nr 1 i 2), określenia podstawy opodatkowania (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 3...
z zakresu pomocy społecznej., Na skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 stwierdzone zostało, iż gminna...

I SA/Bd 332/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-07-18

publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. pomocy społecznej. W celu realizowania swoich zadań M. może tworzyć jednostki organizacyjne. Przykładem takiej jednostki...
organizacyjnej jest powiatowa jednostka budżetowa. W związku z powyższym, Wnioskodawca utworzył jednostki budżetowe pomocy społecznej, do których należy m.in. Dom Pomocy...

I SA/Gd 1160/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-18

od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług przez Powiat za pośrednictwem Domu Pomocy Społecznej., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny...
potwierdzić skutki w podatku VAT działalności prowadzonej przez utworzone przez niego jednostki organizacyjne - domy pomocy społecznej., Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100