Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Wr 79/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-03-27

Dagmara Dominik, Protokolant Anna Szokalska-Kruś, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2006r. sprawy ze skargi Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych A w B. na decyzję...
podatnikowi Domowi Pomocy Społecznej dla Dorosłych A w B. zobowiązanie w podatku od nieruchomości za rok 1999 w kwocie [...] zł, za rok 2000 w kwocie [...] zł oraz za rok...

III SA/Po 880/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-26

Pomocy Społecznej w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku...
od nieruchomości za 2010 rok oddala skargę Dom Pomocy Społecznej w K. w dniu 15 stycznia 2011 r. złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty przedkładając korekty deklaracji podatku...

I SA/Bk 346/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-22

. jest organizacją pożytku publicznego, a w budynku Domu Pomocy Społecznej w S., będącym przedmiotem opodatkowania, prowadzona jest odpłatna działalność statutowa, która nie przynosi...
po byłej szkole podstawowej przystosowany na Dom Pomocy Społecznej o pow. użytkowej [...] m2 oraz budynek gospodarczy (magazyn) o pow. użytkowej [...] m2., Przeprowadzone...

FSK 280/04 - Wyrok NSA z 2004-07-07

z dnia 3 czerwca 2003 r. SA/Sz 1614/01 w sprawie ze skargi Domu Pomocy Społecznej w B.-S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 7 czerwca 2001 r...
Burmistrza Miasta i Gminy B.-S. z dnia 4 maja 2001 r. (...) w przedmiocie określenia Domowi Pomocy Społecznej w B.-S. zaległości w podatku od nieruchomości za lata...

I SA/Łd 517/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-20

zwolnienia od podatku od nieruchomości, przedmioty opodatkowania zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie pomocy społecznej na podstawie Uchwały Nr [...] Rady...
na potrzeby prowadzenia statutowej działalności m.in. w zakresie pomocy społecznej, jednakże zwolnienie to nie obejmuje gruntów, budynków lub ich części budowli lub ich części...

I SA/Lu 23/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-24

(Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - PKD 87.30.Z). Jednak opodatkowany budynek, stanowiący Dom Opieki 'W. S...
są bezsporne. W toku postępowania ustalono, że w budynku mieszkalnym podatniczka jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą - 'Pomoc społeczna...

I SA/Gl 761/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-01-13

i art. 68 ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 2-6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz przepisów uchwały...
. [...], która - zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - polega (między innymi) na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych...

I SA/Po 677/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-18

z działalnością gospodarczą. Zdaniem podatnika budynek, w którym prowadzi Dom Pomocy Społecznej powinien być opodatkowany jak budynek mieszkalny., Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
) poprzez nieuznanie budynku położonego na działce nr [...] położonej w [...], gmina S. za budynek mieszkalny w sytuacji, gdy Dom Pomocy Społecznej prowadzony...

I SA/Gl 199/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-20

- pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych' i zajęte są na prowadzenie tej działalności gospodarczej poprzez prowadzenie...
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1508)., Rozstrzygając ten spór Kolegium zacytowało art. 3 ust. 1 oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.o.l....

II FSK 1533/06 - Wyrok NSA z 2007-02-07

., Starostwa Powiatowego Wydział Komunikacji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w N., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - o udzielenie informacji pozwalających na ustalenie...
Społecznej w wysokości 1.739,20 zł. Wójt nadto ustalił, że decyzją z dnia 19 stycznia 2005 r. rodzinie M. został przyznany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zasiłek...
1   Następne >   +2   +5   +10   95