Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I SA/Kr 1939/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-26

wyjaśnił, że przestał korzystać z pomocy społecznej w 2012r., ponieważ żona podjęła pracę. Zaznaczył, że jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy od czterech lat i przez ten okres...
Pomocy Społecznej, Filia nr [...] poinformował, że M. C. nie korzysta z pomocy Ośrodka, a sam Ośrodek nie posiada aktualnych informacji o stanie materialnym i sytuacji...

I FZ 169/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-29

pomocy społecznej tego Ośrodka,, 4) informację o wysokości zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego w C. B. w dniu 11 grudnia 2008 r. w kwocie 27.446,70 zł (brutto) w 72...
był również przez jego synów wraz z ich rodzinami (dowód: zaświadczenia wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz złożone przez M. i Z. L. wnioski o przyznanie prawa pomocy...

I FZ 166/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-29

Społecznej w D. z dnia 12 marca 2009 r., z którego wynikało, że skarżący i jego żona do 12 marca 2009 r. nie korzystali z żadnej formy świadczeń rodzinnych oraz innej pomocy...
wraz z ich rodzinami (dowód: zaświadczenia wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz złożone przez M. i Z. L. wnioski o przyznanie prawa pomocy...

I FZ 163/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-29

pomocy społecznej tego Ośrodka,, 4) informację o wysokości zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego w C. B. w dniu 11 grudnia 2008 r. w kwocie 27.446,70 zł (brutto) w 72...
był również przez jego synów wraz z ich rodzinami (dowód: zaświadczenia wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz złożone przez M. i Z. L. wnioski o przyznanie prawa pomocy...

I FZ 190/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-29

listopada 1998 r., a od dnia 13 listopada 1999 r. nie posiadała prawa do zasiłku,, 3) zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. z dnia 12 marca 2009 r...
., z którego wynikało, że skarżący i jego żona do 12 marca 2009 r. nie korzystali z żadnej formy świadczeń rodzinnych oraz innej pomocy społecznej tego Ośrodka,, 4) informację...

III SA/Gl 1155/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-11

pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.),, - organizacjom...
, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz...

III SA/Gl 1161/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-10

. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092),, - jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art...
. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),, - organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy...

I FZ 161/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-29

41.726,90 zł i zaliczkę na podatek do zapłaty w kwocie 4,250 zł., 2) zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. z dnia 11 marca 2009 r., z którego wynikało...
, że skarżący i jego rodzina od 1 stycznia do 11 marca 2009 r. nie korzystali z żadnej formy świadczeń rodzinnych oraz innej pomocy społecznej tego Ośrodka,, 3) zaświadczenie...

I FZ 162/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-29

do zapłaty w kwocie 0 zł., 2) zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. z dnia 11 marca 2009 r., z którego wynikało, że skarżący i jego rodzina od 1 stycznia...
do 11 marca 2009 r. nie korzystali z żadnej formy świadczeń rodzinnych oraz innej pomocy społecznej tego Ośrodka,, 3) zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w D. z dnia 17...

I FZ 165/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-29

do zapłaty w kwocie 0 zł., 2) zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. z dnia 11 marca 2009 r., z którego wynikało, że skarżący i jego rodzina od 1...
stycznia do 11 marca 2009 r. nie korzystali z żadnej formy świadczeń rodzinnych oraz innej pomocy społecznej tego Ośrodka,, 3) zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w D. z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100