Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ordynacje wyborcze X

III SA/Gd 861/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-01

spółce od momentu jej powstania, tj. dnia 7 maja 2008 r., a prezesem zarządu od dnia 23 stycznia 2015 r. E Spółka z o.o. wykonała dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...
zamówienie, którego przedmiotem był zakup, dostawa i montaż klimatyzatora do serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W dniu 10 września 2015 r. spółka wystawiła...

II OSK 784/17 - Wyrok NSA z 2017-05-09

, tj. dnia 7 maja 2008r., a prezesem zarządu od dnia 23 stycznia 2015r. P. P. Spółka z o.o. wykonała dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. zamówienie...
, którego przedmiotem był zakup, dostawa i montaż klimatyzatora do serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w C. W dniu 10 września 2015r. spółka wystawiła fakturę VAT na kwotę...

II SA/Ke 904/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-11-26

w procedurach przetargowych zamówienia z Zakładu Obsługi Urzędu Miasta, miejskich jednostek kultury, ośrodków pomocy społecznej, szkół oraz miejskich spółek prawa handlowego...
pożądanej postawy społecznej, w której służba dla lokalnej społeczności samorządowej powinna być pozbawiona niebezpieczeństwa faworyzowania interesu indywidualnego, prywatnego...

II SA/Bd 1118/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-11-28

zawartych umów, usługi odśnieżania, zamiast M. K., faktycznie świadczył radny M. R. w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przy pomocy swojego...
, to i tak samo wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie odśnieżania przy użyciu pługu gminnego oraz przy pomocy swoich pracowników, narusza wskazany w art. 24f u.s.g....

II SA/Ol 576/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-12-13

Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nr KRS: '[...]', nie wymagała powtórzenia...
upowszechnianie wiedzy z zakresu wspomagania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnymi, pomoc w rodzinie, nauczycielom, opiekunom i specjalistom...

I OSK 748/14 - Wyrok NSA z 2015-02-18

Informacji Publicznej, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Do udziału w niniejszym postępowaniu w charakterze organizacji społecznej...
do wyłączenia jej przepisów z uwagi na istnienie trybu szczególnego - lex specialis., Skargę kasacyjną od powyższego rozstrzygnięcia wywiodła organizacja społeczna tj...