Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

II SA/Ka 1013/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-02-28

Gmina może wprowadzić na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 r. nr 64 poz. 414 ze zm./ generalne zwolnienie...
od opłat za usługi opiekuńcze z pomocy społecznej według ustalonego przez siebie kryterium dochodowego. Uchwałą z 20 marca 1998 r. Rada Miejska w D. dokonała zmiany uchwały...

I SA 1435/84 - Wyrok NSA z 1985-03-22

opłat za świadczenia udzielane przez uspołecznione zakłady pomocy społecznej - od osób nie korzystających z tych świadczeń osobiście, a więc na przykład od osób...
opłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz w dziennych ośrodkach adaptacyjnych /M.P. nr 33 poz. 184 ze zm./. 2. Od osób zobowiązanych do alimentacji jednostki...

I SA/Bd 145/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-07-21

mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust...
. 1 lub 2 ustawy z dnia, 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.).', Z powyższego wynika, że w zmienionym stanie prawnym obowiązującym od, 1...

I SA/Bd 31/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-03-10

dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy...
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 ze zm.).', Z powyższego wynika, że w zmienionym stanie prawnym obowiązującym od 1 lutego 2015r. brak...

I SA/Op 210/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-30

dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2...
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 ze zm.).', Z powyższego wynika, że w zmienionym stanie prawnym obowiązującym od 1 lutego 2015 r...

I SA/Bd 301/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-08-11

z opłaty w całości lub w części gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. O ile zatem...
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm...

I SA/Bd 134/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-07-14

, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej...
, o której mowa w art. 8 ust.1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.).', Jak wynika z powyższego w zmienionym stanie prawnym...

I SA/Bd 137/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-08-04

społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.).', Z powyższego wynika, że w zmienionym...
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. O ile zatem w okresie do dnia 31 stycznia 2015 r. jako dopuszczalne należało uznać stosowanie kryterium wielkości...

I SA/Bd 138/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-08-04

, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej...
, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.).', Z powyższego wynika, że w zmienionym stanie...

VII SA/Wa 2262/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-15

leków oraz nie rzutuje na możliwości uzyskiwania dochodów. Wnioskodawczyni nie jest objęta wsparciem ze strony organów pomocy społecznej i oraz nie posiada orzeczenia...
spłaty zaległości podatkowych (w tym przypadku ustalonej opłaty legalizacyjnej) zaszłaby konieczność korzystania przez podatnika z pomocy społecznej. W ocenie Sądu, organ...
1   Następne >   +2   +5   9