Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol

II SAB/Bk 45/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-12-20

. na posiedzeniu niejawnym zażalenia J. G. na postanowienie Sądu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ze skargi J. G. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej...
w W. w przedmiocie pomocy społecznej p o s t a n a w i a: odrzucić zażalenie; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku postanowieniem z dnia 27 października 2017 r...

I OZ 380/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-26

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] a Kierownikiem Ośrodka Pomocy...
Społecznej w [....] w przedmiocie wskazania organu właściwego do udzielenia pomocy A.T. postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim...

I OZ 424/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-17

odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia: odrzucić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2011 r., sygn...
., znak [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej., W uzasadnieniu Sąd I instancji podał, że H. S. w swojej skardze wniesionej na powołaną...

IV SAB/Gl 45/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-09

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.M. na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie przyznania pomocy społecznej p o s t a n a w i a odrzucić...
skargę M.M. na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie przyznania pomocy społecznej., Pismem złożonym w dniu [...] pełnomocnik skarżącego wniósł...

IV SA/Wr 747/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-28

kasacyjną w sprawie skargi Z. R. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie postępowania Miejskiego Pomocy Społecznej we W. w związku z cofnięciem...
. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie postępowania Miejskiego Pomocy Społecznej we W. w związku z cofnięciem dodatku mieszkaniowego, Postanowienie...

I OZ 273/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-19

ze skargi Z. R. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu w przedmiocie postępowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu w związku...
. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu w przedmiocie postępowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu w związku z cofnięciem dodatku...

I OZ 1019/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-28

biegu w sprawie ze skargi T.R. na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] w przedmiocie bezczynności organu w zakresie pomocy społecznej postanawia: oddalić zażalenie...
Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] w przedmiocie bezczynności organu w zakresie pomocy społecznej., Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że wnioskiem z dnia 4...

III SA/Kr 622/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-27

. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej postanawia: odrzucić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 19 grudnia 2013 r...
. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej., Niniejsze postanowienie zostało doręczone pełnomocnikowi A. Ż. w dniu 7 lutego 2014 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru...

I SA/Wa 1747/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-12

Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej postanawia odrzucić zażalenie. Wojewódzkiego Sądu...
2011 r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej., Postanowienie z dnia 20 grudnia 2011 r. wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia...

III SA/Kr 621/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-27

. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej postanawia: odrzucić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 19 grudnia 2013 r...
. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej., Niniejsze postanowienie zostało doręczone pełnomocnikowi A. Ż. w dniu 7 lutego 2014 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru...
1   Następne >   +2   +5   +10   47