Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

II OZ 880/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-18

oświadczenie skarżącego o niekorzystaniu z pomocy społecznej i braku innych dochodów nie stanowią kwoty, która pozwoliłaby na roczne utrzymanie dorosłego człowieka, dlatego...
., sygn. akt SA/Rz 1454/03 o częściowym uwzględnieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od opłaty sądowej za sporządzenie uzasadnienia wyroku a w pozostałej...

II OZ 284/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-28

Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 474 zł. netto., Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2005 r., sygn. akt II SA/Wr 1309/02, referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie...
o częściowym przyznaniu prawa pomocy w sprawie ze skargi K. i P. B. na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2002 r...

II OZ 819/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-23

żyje czteroosobowa rodzina, nie korzystająca z pomocy społecznej, regulująca na bieżąco opłaty za prąd, gaz czynsz oraz spłacająca raty za samochód, jeśli jedyne źródło...
2006r., sygn. akt II SA/Po 491/04 oddalające wniosek J. W. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora...

II OZ 121/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-30

, wyłącznie z renty inwalidzkiej Z. G. w wysokości 432,74 zł. netto, nie korzystając dodatkowo innych źródeł lub z pomocy społecznej. Jak słusznie stwierdził Sąd pierwszej...
sądowych. Ze złożonego jednocześnie urzędowego formularza wniosku o przyznanie pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów i ustanowienia adwokata w sprawie (podpisanego...

VII SA/Wa 469/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-09

z ośrodkiem pomocy społecznej i biblioteką. Organ stopnia powiatowego stwierdził wykonanie dwóch miejsc postojowych przy drodze wewnętrznej przed budynkiem, o wymiarach 3,50 m x...

II SA/Kr 1/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-05

i pozwala na uniknięcia korzystania z pomocy społecznej, jednakże jak wskazano powyżej, o konieczności rozbiórki decyduje konkretny przepis prawa, niezależnie...
ten posiada konstrukcję drewnianą szkieletową. Pokryty jest dachem jednospadowym i blachą ocynkowaną. Posadowiony jest bezpośrednio na gruncie za pomocą dwóch filarów...

II SA/Łd 474/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-07

na uwadze interes społeczny złożenie wniosku jest konieczne'. Do wniosku załączono aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego dla ww. Stowarzyszenia oraz poświadczony...
w tej sprawie spełniona, a mianowicie Stowarzyszenie nie wykazało istnienia interesu społecznego, który łącznie z celami statutowymi wskazywałyby na konieczność wszczęcia...

II SA/Łd 6/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-18

np. braku wszechstronnego wyjaśnienia sprawy pod kątem spełniania przesłanek do przyznania prawa do świadczenia z zakresu pomocy społecznej, o które wnioskowała strona...

II OZ 836/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-07

do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie podnosząc, że Sąd pierwszej instancji odmawiając mu przyznania prawa pomocy naruszył zasady prawne i społeczne. Dodatkowo Sąd naruszył...
przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi E. W. na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie z dnia 25 czerwca...

VII SA/Wa 2243/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-07

. Podkreśliło, że w interesie społecznym jest propagowanie sprawnych i prawidłowych procedur poprzez zwiększenie społecznego wpływu na działalność organów administracji...
społeczna jeżeli zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki tj. takie żądanie uzasadnione jest celami statutowymi organizacji oraz przemawia za tym interes społeczny...
1   Następne >   +2   +5   +10   18