Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Mienie zabużańskie X

I OSK 1069/18 - Wyrok NSA z 2019-03-05

pozostawionej poza obecnymi granicami RP został udowodniony przy pomocy dowodów wskazanych w katalogu wynikającym z ustawy zabużańskiej, w szczególności z dokumentu...
prawa własności nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami RP został udowodniony przy pomocy dowodów wskazanych w katalogu wynikającym z ustawy zabużańskiej...

I SA/Wa 312/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

Konstytucji o prawie do własności, powodując w konsekwencji działania sprzeczne z interesem społecznym i prywatnym., W uzasadnieniu skargi Skarżąca przede wszystkim nie zgadza...
się pomocy charakter tego prawa wynikający z faktu pozostawienia mienia poza granicami obecnej Polski i rolę Państwa w zapewnieniu osobom wysiedlonym możliwości...

I SA/Wa 886/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-25

nieruchomości. Oznacza to, że podstawowym celem umów ww. układów, obok aspektu odszkodowawczego, było udzielenie pomocy repatriantom, tak by mogli oni zagospodarować...
). W tych przypadkach, dokonujący wykładni sąd musi zaś brać pod uwagę nie tylko dosłowną treść wykładanego przepisu, ale także: zasady moralne, zasady sprawiedliwości społecznej...