Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

VII SA/Wa 286/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-15

Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania...
wypłaty odszkodowania, gdyż przewoźnik nie dowiódł nadzwyczajności okoliczności będących przyczyną odwołania przedmiotowego lotu; pomoc się nie należała stronie skarżącej...

VII SA/Wa 192/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-01

i Rady z dnia 11 lutego 2004r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego...
do odszkodowania i należnej Państwu pomocy'. Ponadto, w terminalu powszechnie dostępne są broszury informacyjne traktujące o prawach pasażerów. Również faktem powszechnie...

VII SA/Wa 1220/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-02

społecznego, jak i podjętych zobowiązań międzynarodowych, odmowa udzielenia upoważnienia przewoźnikowi lotniczemu jest konieczna ze względu na ograniczenia wynikające...
lotnicze, poprzez:, a) udzielenie przewoźnikowi [...] niezgodnej z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej bez uzyskania uprzedniej zgody Komisji Europejskiej, polegającej...

VII SA/Wa 2771/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-25

zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie nr 295/91/EWG (Dz...
a 3.500 kilometrów, pasażerowie otrzymują od obsługującego przewoźnika lotniczego pomoc określoną w art. 9 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2., W myśl art. 9 ust. 1 lit...

VII SA/Wa 1315/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-16

faktycznego i prawnego sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz sprawność postępowania, przy pomocy środków adekwatnych do charakteru...
odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie nr 295/91/EWG (Dz. Urz. UE L...

VII SA/Wa 2839/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-09

rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku...
decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny., Instytucja zakazu reformationis in peius należy do podstawowych gwarancji procesowych prawa obrony...

VI SA/Wa 222/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-26

rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy...
, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony (§...

VII SA/Wa 19/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-06

, art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy...
w przypadku lotów do 1 500 kilometrów, pasażerowie otrzymują od obsługującego przewoźnika lotniczego pomoc określoną w art. 9 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2.', W myśl art. 9 ust...

VII SA/Wa 935/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-13

. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego...
których lot jest opóźniony o co najmniej 5 godzin, otrzymują pomoc od obsługującego przewoźnika lotniczego, zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. Z kolei w myśl art...

VII SA/Wa 1539/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-13

i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie nr 295/91/EWG (dalej: 'rozporządzenie 261...
opóźnienia lotu pasażerowie mają prawo wyboru zwrotu w terminie siedmiu dni, za pomocą środków przewidzianych w art. 7 ust. 3, pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został...
1   Następne >   +2   5