Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

III SA/Kr 45/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-25

Protokolant specjalista Anna Chwalibóg po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2020 r. sprawy ze skargi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B na decyzję...
przesłał do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego odwołanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B, ul. M, B z dnia 10 września 2018 r. od decyzji Nr [...] Powiatowego...

II SA/Sz 135/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-06-18

, Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz /spr./, Protokolant Katarzyna Skrzetuska-Gajos, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2008 r. sprawy ze skargi Domu Pomocy Społecznej...
się z protokołem kontroli z dnia [...] r. przeprowadzonej w pionie żywieniowym Domu Pomocy Społecznej w [...], nakazał usunięcie stwierdzonych, w trakcie kontroli uchybień...

III SA/Kr 875/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-08

Protokolant sekretarz sądowy Renata Nowak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 października 2019 r. sprawy ze skargi Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B...
zatwierdzenia zakładu żywienia zbiorowego typu zamkniętego skargę oddala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B - działający z upoważnienia Burmistrza B - złożył...

II SA/Ke 594/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-10-25

Pomocy Społecznej w Z. od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] o stwierdzeniu u M. S.-Z. choroby zawodowej tj. gruźlicy naciekowej płuca...
, a w tym samym okresie w Domu Pomocy Społecznej w Z. odnotowano wśród mieszkańców siedem przypadków zachorowań na gruźlicę, przy czym przypadki te miały miejsce w jednej grupie...

III SA/Kr 1036/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-11

Protokolant Urszula Ogrodzińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2008 r. sprawy ze skargi Domu Pomocy Społecznej na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego...
podniósł, że D. D. pracowała w Domu Pomocy Społecznej w charakterze opiekuna w okresie 01.10.1994r. do 07.02.2007r., a choroba zawodowa została stwierdzona orzeczeniem...

III SA/Kr 414/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-18

(spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 sierpnia 2022 r. sprawy ze skargi Domu Pomocy Społecznej w B. na decyzję Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego...
Pomocy Społecznej w B. - kwotę 200 zł. (dwieście złotych) tytułem nienależnie uiszczonego wpisu od skargi. Uzasadnienie:, Zaskarżoną przez Dom Pomocy Społecznej w B., zwany...

II SA/Bd 160/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-05-12

przyczynowego pomiędzy warunkami i rodzajem wykonywanej pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we W. przez K. B., a stwierdzoną u niej gruźlicą płuca prawego., Odwołanie...
od tej decyzji złożyła K. B. wskazując, że gruźlicę płuc, na którą zachorowała w 1997 r. mogła jedynie nabyć podczas pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we W. Miała...

IV SA/Gl 646/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-08

. (protokół z dnia 23 marca 2017 r.), która była Kierownikiem w Dziale Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w D. (zakładzie pracy skarżącej) zeznała...
.), która zeznała, iż w latach 90 pracowała razem ze skarżącą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w D., gdzie skarżąca pisała na maszynie wszelkiego rodzaju pisma urzędowe...

II SA/Po 436/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-03

pensjonariuszy;, - naruszenie art. 68 ust.5 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 86 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie...
do obsługi niepełnosprawnych pensjonariuszy;, - naruszenie art. 68 ust.5 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 86 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia...

III SA/Gd 164/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-14

Konstytucji RP. Co równie istotne, ustawa o pomocy społecznej ani wydane dotychczas na jej podstawie akty wykonawcze nie ustalają standardów, jakie powinny spełniać...
i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej., Strona skarżąca wskazała, że w chwili obecnej nie ma prawnie określonych standardów dla schronisk i noclegowni. W relacjach...
1   Następne >   +2   +5   +10   36